Ἡ παράλογη φορολογία μᾶς κάνει ὅλους …παρανόμους!!!

Διαβάστε τι ετοιμάζουν οι πάμπλουτοι …«επαναστάτες», που μας καλούσαν να ΜΗΝ πληρώσουμε τον ΕΝΦΙΑ… 

Ἡ παράλογη φορολογία μᾶς κάνει ὅλους ...παρανόμους!!!1

Ἡ παράλογη φορολογία μᾶς κάνει ὅλους ...παρανόμους!!!2 Ἡ παράλογη φορολογία μᾶς κάνει ὅλους ...παρανόμους!!!3
Έχουν καθορίσει από τώρα πόσα δισεκατομμύρια σε πρόστιμα πρέπει να φέρουν οι εφοριακοί στο κράτος.

103.380 φορολογικοί και τελωνειακοί έλεγχοι το 2016 για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Ἡ παράλογη φορολογία μᾶς κάνει ὅλους ...παρανόμους!!!4

Στόχο για 103.380 φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους, εκ των οποίων οι 52.200 φορολογικοί, εντός του 2016, θέτει το επιχειρησιακό σχέδιο δράσεως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα.

Το σχέδιο στοχεύει στην απλοποίηση και στον εξορθολογισμό των διαδικασιών λήψεως αναγκαστικών μέτρων εισπράξεως, καθώς και στην αυτοματοποίηση της εισπράξεως των δημοσίων εσόδων, με στόχο την σύλληψη της φοροδιαφυγής.

Στο μέτωπο των φορολογικών ελέγχων η ΓΓΔΕ προγραμματίζει:

Διενέργεια 400 ελέγχων από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. (Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων)

Βεβαίωση ποσού 900 εκατ. ευρώ από ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

Βεβαίωση τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ από την διενέργεια ελέγχων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, με χρήση της βάσεως AMADEUS

Διενέργεια 600 ελέγχων από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π (Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου)

Διενέργεια τουλάχιστον 20 ελέγχων με την χρήση εμμέσων τεχνικών, από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

Βεβαίωση ποσού 500 εκατ. ευρώ από ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

Διενέργεια 3.400 πλήρων ελέγχων από τις ΔΟΥ (πλην των Φ.Α.Ε.), με βεβαίωση τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ

Διενέργεια 300 πλήρων ελέγχων από τις Φ.Α.Ε., με βεβαίωση τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ

Διενέργεια 15.700 μερικών ελέγχων από τις ΔΟΥ (πλην των Φ.Α.Ε.), με βεβαίωση τουλάχιστον 1,3 δισ. ευρώ

Διενέργεια 1.600 μερικών ελέγχων από τις Φ.Α.Ε., με βεβαίωση τουλάχιστον 260 εκατ. ευρώ

Διενέργεια τουλάχιστον 2.000 ελέγχων φορολογίας κεφαλαίου από τις ΔΟΥ

Διενέργεια τουλάχιστον 25.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις ΔΟΥ και εντοπισμός παραβάσεων τουλάχιστον στο 15% αυτών.

Έκδοση Πράξεων Επιβολής Προστίμων (Π.Ε.Π.), το αργότερο εντός τριών μηνών από την διαπίστωση των παραβάσεων κατά την διενέργεια ελέγχων προλήψεως, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας

Εντοπισμός διαφυγόντων εσόδων από την διενέργεια ερευνών των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Υπηρεσία Ερευνών και Διασφαλίσεως Δημοσίων Εσόδων), ύψους άνω των 80 εκατ. ευρώ

Διενέργεια τουλάχιστον 3.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 40% αυτών

Διενέργεια 200 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εκ των οποίων 100 έρευνες αφορούν απάτη στο ΦΠΑ

Διενέργεια πλήρων και μερικών ελέγχων επί «φρέσκων» υποθέσεων (που αφορούν σε χρήσεις από το 2011 και μετά), σε ποσοστό 50% επί του συνόλου των πλήρων και μερικών ελέγχων του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και των ΔΟΥ

Επέκταση ηλεκτρονικών συναλλαγών και ελέγχων

Σε ό,τι αφορά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΓΓΔΕ προβλέπει την επέκταση του μητρώου τηρήσεως τραπεζικών λογαριασμών σε δανειακές συναλλαγές και χρηματιστηριακά προϊόντα, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017. Παράλληλα, έως τον Ιούνιο του 2017, προβλέπεται ότι θα συνδεθεί το μητρώο Taxis με το υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να παρακολουθεί αυτόματα τα στοιχεία μεταβολών στο ληξιαρχείο. Επίσης, έως τον Ιούνιο του 2017, θα έχει τεθεί σε εφαρμογή και το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΓΓΔΕ, βασικοί τομείς της ενισχύσεως των δημοσίων εσόδων για το 2016 αναμένεται να αποτελέσουν:

– Η διαμόρφωση και η υλοποίηση ενός αξιόπιστου πλαισίου στοχοθεσίας των εισπράξεων έναντι των ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών. Ο καθορισμός είτε υψηλών (σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση) είτε χαμηλών στόχων έχει αποφευχθεί, καθόσον πλήττουν την αξιοπιστία της φορολογικής διοικήσεως με τις προκαλούμενες αρνητικές συνέπειές τους.

– Η δημιουργία του προφίλ κάθε οφειλέτη με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες εντός και εκτός φορολογικής διοικήσεως θα οδηγήσει σε μείωση του λειτουργικού κόστους της διαχειρίσεως των ληξιπρόθεσμων οφειλών, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη της διαδικασίας λήψεως αναγκαστικών μέτρων εισπράξεως.

– Η συνεχιζόμενη επέκταση και ολοκλήρωση διαφόρων αυτοματοποιημένων διαδικασιών (η ενσωμάτωση εισπράξεως εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως στην φορολογική διοίκηση, η επέκταση του ειδικού λογισμικού διενέργειας ηλεκτρονικών κατασχέσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων, η ηλεκτρονική είσπραξη οφειλομένων ποσών από πωλήσεις ειδών που εκποιούνται από την Δ.Δ.Δ.Υ. και η διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα εκτός του υπ. Οικονομικών).

Αναλυτικά, οι στρατηγικοί στόχοι που θέτει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΓΓΔΕ είναι οι ακόλουθοι:

Στρατηγικός Στόχος 1: Μεγιστοποίηση Δημοσίων Εσόδων

1. Αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν από τις υπερεισπράξεις των ΔΟΥ. Αυτοματοποίηση διαδικασίας συμψηφισμού υπερεισπράξεων.

2. Επανεξέταση πλαισίου εφαρμογής μέτρων εισπράξεως. Εξορθολογισμός νομικού πλαισίου λήψεως αναγκαστικών μέτρων εισπράξεως. Απλούστευση, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής Taxisnet, της διαδικασίας εκδόσεως φορολογικής ενημερότητας και ενιαία αντιμετώπιση στις παρακρατήσεις για όλες τις ρυθμίσεις.

3. Επανεξέταση πλαισίου για άμεση απόδοση από τα τραπεζικά ιδρύματα των κατασχεθέντων χρηματικών ποσών από τους λογαριασμούς οφειλετών. Επανεξέταση και μεταρρύθμιση του Κ.Ε.Δ.Ε.

4. Απλοποίηση της διαδικασίας ρυθμίσεως οφειλών και σύνδεση των όρων της ρυθμίσεως με την φοροδοτική ικανότητα του φορολογούμενου, μέσω μεθόδων αναλύσεως κινδύνου. Εξέταση δυνατότητας παροχής προσωποποιημένων λύσεων ρυθμίσεως με αναφορά στους όρους της ρυθμίσεως (επιτόκιο, εξασφαλίσεις, κ.λπ.).

Στρατηγικός Στόχος 2: Ενίσχυση της φορολογικής συμμορφώσεως και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Ενίσχυση της εκούσιας συμμορφώσεως

1. Διαμόρφωση φορολογικής συνειδήσεως, ξεκινώντας από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

2. Εκστρατείες ενισχύσεως της φορολογικής συνειδήσεως

3. Επιβράβευση των φορολογουμένων που είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, με παροχή κινήτρων

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

1. Επαναξιολόγηση των κριτηρίων αναλύσεως κινδύνου των προς έλεγχο υποθέσεων

2. Στοχευμένοι έλεγχοι σε κατηγορίες επαγγελματιών και δημοσιοποίηση πρώτων αποτελεσμάτων, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της συμμορφώσεως

3. Παροχή κινήτρων για εκτεταμένη χρήση πλαστικού χρήματος στις συναλλαγές

4. Κατάρτιση Επιχειρησιακών Σχεδίων ελέγχων ανά κλάδο δραστηριότητας

5. Συνεχής εκπαίδευση των ελεγκτών

6. Επέκταση της παροχής στοιχείων από τρίτους. Βελτίωση της διεθνούς συνδρομής στην παροχή πληροφοριών

7. Συνεργασία με Οικονομική Αστυνομία για την διενέργεια ελέγχων

8. Μείωση των ελεγκτών ανά εποπτεία για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των διενεργούμενων ελέγχων

9. Επανεξέταση διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ., (όπως πρόσθετα βιβλία, κλπ)

10. Τυποποίηση διαδικασιών ελέγχου και παροχή κατευθυντήριων οδηγιών από την κεντρική διοίκηση

11. Πλήρης πρόσβαση των ελεγκτών στο διαδίκτυο και σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα

12. Εξοπλισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών με μέσα προηγμένης τεχνολογίας

13. Διενέργεια προληπτικών ελέγχων σε στοχευμένες κατηγορίες επαγγελματιών

Στρατηγικός Στόχος 3: Ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και προστασία της δημόσιας υγείας

1. Αξιοποίηση στοιχείων του συστήματος εισροών-εκροών των πρατηρίων καυσίμων

2. Ηλεκτρονικό σύστημα παρακολουθήσεως μεταφορικών μέσων πετρελαίου. GPS σε βυτιοφόρα και παρακολούθηση μεταβολών βάρους

3. Εντατικοί έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων

4. Ενίσχυση των Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.)

5. Προμήθεια και χρήση καμερών κατά τις διαδικασίες ελέγχου και ανακρίσεων στα τελωνεία

6. Αποτελεσματικότερη στόχευση, μέσω της τροφοδοτήσεως του risk analysis από τα τελωνεία

7. Εντατικοί έλεγχοι στις συνοριακές μεταφορές προς την χώρα μας και διασταύρωση παραστατικών στοιχείων διακινήσεως για την διασφάλιση του ενδοκοινοτικού ΦΠΑ και την μείωση του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής

8. Επανεξέταση του καθεστώτος λειτουργίας των μικρών αποσταγματοποιών (καθεστώς διημέρων)

9. Ενίσχυση τελωνειακών υπηρεσιών με μέσα διώξεως

Στρατηγικός Στόχος 4: Αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη Διοίκηση με σεβασμό στον πολίτη

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

1. Άμεση πλήρωση κενών θέσεων στην ιεραρχία των υπηρεσιών

2. Αύξηση προσωπικού τελωνείων, (σύμφωνα με τον Π.Ο.Τ. θα έπρεπε να είναι 4.500)

3. Πρόσληψη εμπείρων νομικών στα τμήματα Δικαστικού των τελωνείων

4. Επανεξέταση του θεσμού των πιστοποιημένων ελεγκτών βεβαιώσεως και εισπράξεως

5. Πρόσληψη προσωπικού με εξειδικευμένα προσόντα και συνεχής εκπαίδευση

6. Αξιολόγηση του προσωπικού με επιστημονικά κριτήρια και αποτελεσματική αξιοποίησή του

7. Ανάπτυξη συστήματος επιβραβεύσεως του προσωπικού

8. Μεταβίβαση γνώσεων-εμπειριών στους νέους ελεγκτές με μικτά συνεργεία ελέγχου

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Η παράλογη νομοθεσία έχει καταστήσει παρανόμους όλους τους Έλληνες και άρα αρκεί μία τυπική εφαρμογή των δρακοντείων νόμων για να βεβαιωθούν τρελλά πρόστιμα.
Κι αν τολμάς …μην πληρώνεις!!!

Και φυσικά…
Υγεία, συνταξιούχοι και μισθωτοί στο στόχαστρο.Ἡ παράλογη φορολογία μᾶς κάνει ὅλους ...παρανόμους!!!4

Σίγμα

(Visited 127 times, 1 visits today)
Leave a Reply