Θά χρησιμοποιοῦσες ποτέ τό παιδί σου γιά …ἀπειλή;

Ἂς κόψουμε τὶς ἀνοησίες καὶ τὶς παπαρολογίες.

Δέκα χιλιάδες παιδιά, ἐπισήμως, βάσει τῶν εὐρωπαϊκῶν ἀρχῶν, ἀγνοοῦνται. Παιδιὰ ποὺ ἢ ἔχουν κομματιασθεῖ ἀπὸ …«ἀνθρωπιστές» ἢ ἔχουν ἀποσυρθεῖ γιὰ …ἐρωτικὲς χρήσεις. Οὐδεὶς θὰ μάθη ποτέ.

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς δικά μας δὲν εἶναι καὶ οἱ γονεῖς τους, κατὰ πάσαν πιθανότητα, ἔχουν διαμελισθεῖ ἀπὸ τὴν …«μετριοπαθὴ ἀντιπολίτευσιν»  τῶν ἀποκεφαλιστῶν στὴν Συρία, μὲ τὴν ἀπόλυτον συγκάλυψιν τῶν δουλεμπόρων καὶ τῶν μέσων μαζικῆς ἐξαπατήσεως ποὺ λαμβάνουν τὸ …κάτι τίς τους, πρὸ κειμένου νὰ βγάλουν τὸν σκασμό.

Παιδιὰ ποὺ κατέληξαν …ἀριθμοί, σὲ λίστες …ἐρευνητῶν, γιὰ νὰ ξεχασθοῦν, μαζὺ μὲ ὅλα τὰ ἐγκλήματα τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων.

Καὶ  τώρα, ἐδῶ, στὸν Πειραιᾶ, αὐτό:

Θά χρησιμοποιοῦσες ποτέ τό παιδί σου γιά ...ἀπειλή;

Ποιός ἀπό ἐσέναν ἢ ἐσέναν ἢ ἐσέναν θά κρατοῦσε τό παιδί του μέ αὐτόν τόν τρόπο εἶτε ἀπειλώντας τούς λιμενικούς, εἶτε ἀπειλώντας πώς θά τό πετάξη στό λιμάνι εἶτε ἁπλῶς ὡς …ἀγανακτισμένος γονεύς;
Ποιός θά ἐξέθετε τό παιδί του σέ ἕναν ἐπί πλέον κίνδυνο;
Ποιός  ἄνθρωπος, γονεὺς ἢ μή, θά χρησιμοποιοῦσε ἕνα βρέφος γιά νά ἐκβιάσῃ καταστάσεις;
Μᾶλλον μόνον αὐτὸς ποὺ οὐδέποτε ὑπελόγισε τὴν ἀξία τῆς ἀνθρωπίνου ζωῆς.

Παρατήρησε τὸ πρόσωπο αὐτοῦ ποὺ κρατᾶ τὸ παιδί, μὲ τὰ ΜΗ συριακὰ χαρακτηριστικά, γιὰ νὰ καταλάβῃς καὶ τὸ δούλεμα καὶ τὴν προπαγάνδα καὶ τὸ γιατὶ μερικὲς ἀκόμη χιλιάδες παιδιὰ θὰ μετατραποῦν σὲ ἀριθμούς, κάποιας λίστας ἀγνοουμένων.

Φιλονόη

 Υ.Γ. Μαλώνουμε γιὰ τὸ ἐὰν ὁ τύπος ἀπειλοῦσε λιμενικοὺς ἢ παιδὶ ἢ τὸ μπορδελοελλαδοκαφριστὰν καὶ δὲν κυττᾶμε τὴν οὐσία: ὁ τύπος εἶναι ἐγκληματίας διότι χρησιμοποιεῖ ἕνα βρέφος γιὰ ἀσπίδα ἢ σὰν ὅπλο… Ἢ, τέλος πάντων, γιὰ ὅ,τι ἡ ἄδεια καὶ ἀνήθικη κούτρα του κατέβασε. Εἶναι ἕνας ἐγκληματίας ποὺ δὲν θὰ διστάση νὰ μετατρέψῃ τὸ βρέφος, ἐὰν τὸ παρουσιάζῃ γιὰ δικό του, σὲ …ἀνταλλακτικά.

εἰκόνα

(Visited 325 times, 1 visits today)
Leave a Reply