Τρέμουν οἱ Εὐρωπαῖοι τήν ἔξοδό μας ἀπό τό εὐρῶ;

Τρέμουν οἱ «δυνατοὶ» τῆς €ὐρώπης τὴν πιθανότητα νὰ ἐγκαταλείψῃ ἡ Ἑλλάδα τὸ €ὐρὼ καὶ νὰ ἐπιστρέψῃ ἡ χώρα στὴν εὐημερία, καθὼς καὶ τὸ ὅτι ἄλλες χῶρες τῆς €ὐρωζώνης θὰ ἀκολουθήσουν τὸ παράδειγμα τῶν Ἑλλήνων.

Τρέμουν οἱ Εὐρωπαῖοι τήν ἔξοδό μας ἀπό τό εὐρῶ;

Ῥαφαηλίδης Ἀλέξιος

(Visited 201 times, 1 visits today)
Leave a Reply