Δρίτσας, ὁ …«ἀγωνιστής»!!!

Ἀθῆνα 8 Ἀπριλίου 2016.
Ὁ Θοδωρῆς Δρίτσας καὶ οἱ συναγωνιστὲς τῆς πόλεως πούλησαν τὸν ΟΛΠ.

Δρίτσας, ὁ ...«ἀγωνιστής»!!!

Παπανικολάου Σωτήρης
ἀπὸ Γιῶργο Μουρούτη

(Visited 150 times, 1 visits today)
Leave a Reply