Ἑλληνική παρουσία στήν Γκάνα;

Ἡ τουρκικὴ παρουσία στὴν Γκάνα.
Θερμοηλεκτρικὸς σταθμὸς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας.

Ἑλληνική παρουσία στήν Γκάνα;1

Ἑλληνική παρουσία στήν Γκάνα;2

Ἡ ἀντίστοιχη – ἀπαξιωμένη ἀπὸ τὴν πολιτεία – Ἑλληνικὴ παρουσία στὴν Γκάνα, περιορίζεται στὴν ὕπαρξη ἰδιωτῶν ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ναυτιλία. (Π. Τσᾶκος, Α. Πολέμης κτλ…)

Δρούκας Μάκης

(Visited 111 times, 1 visits today)
Leave a Reply