Ἂν ἡ Χαρούλα κάνῃ συναυλία γιὰ τὴν «Ἠλεκτρονική» νὰ φορέσῃ μεγάλο …τάμπλετ!!!

Ἂν εἶσαι ὁ καλλίτερος καὶ ἀθωῴτερος ἐπιχειρηματίας τοῦ κόσμου. Στὴν ψυχὴ ἐννοῶ.
Ἕνα μεγάλο ἀμόλυντο παιδί…
Ἔχεις μαγαζί, κάνεις 300.000 τζίρο, σοῦ μένουν 60.000, ἀποταμιεύεις τὰ 20.000 κάθε χρόνο.

Ἂν ἡ Χαρούλα κάνῃ συναυλία γιὰ τὴν «Ἠλεκτρονική» νὰ φορέσῃ μεγάλο ...τάμπλετ!!!1

Ἔχεις 100.000 στὴν τράπεζα, καὶ ἀρχίζεις νὰ μπαίνῃς μέσα. Μισθοί, εἰσφορές, φόροι τρέχουν.
Χαλᾶς τὰ 30.000 ἀπὸ τὴν τράπεζα, καὶ ἀποφασίζεις νὰ τὸ κλείσῃς γιατὶ δὲν βλέπεις μέλλον, νὰ πληρώσῃς ὅ,τι πρέπει καὶ νὰ ζήσῃς μὲ τὰ 30.000 ποὺ θὰ μείνουν μέχρι νεωτέρας, ἀντὶ νὰ καταστραφῇς.

Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὴν λογικὴ τῶν ἀνθρώπων ποὺ δὲν ἔκαναν ταμεῖο οὔτε σὲ περίπτερο στὴν ζωή τους, πρέπει:

  1. Νὰ ἔχῃς τὸ μαγαζὶ ὡς χόμπυ. Τὸ κέρδος εἶναι φασισμὸς καὶ ἀνάλγητο καὶ δὲν τὸ χρειάζεσαι.
  2. Νὰ συνεχίσῃς νὰ ἔχῃς τὸ μαγαζὶ καὶ νὰ πληρώνῃς τοὺς τοὺς ὑπαλλήλους καὶ τοὺς φόρους, μέχρι νὰ τελειώσουν ὅλα τὰ λεφτά σου, γιατὶ αὐτὸ προσφέρεις. Δουλειά.
  3. Νὰ πουλήσῃς τὰ πάντα, καί, ὅταν δὲν θὰ ἔχης πιά, οἱ ὑπάλληλοι νὰ σὲ πᾶν καὶ στὰ δικαστήρια.
  4. Νὰ μπορῇς νὰ συντηρῇς τὶς δικές τους ὑποσχέσεις μὲ τὰ δικά σου λεφτά.
  5. Στὸ τέλος θὰ ἦταν καλὸ καὶ νὰ αὐτοκτονήσῃς. Ἕνα μονόστηλο καὶ ἕνα κρυφὸ εἰρωνικὸ γελάκι, ὅτι τὰ κατάφεραν νὰ σοῦ τὸ δόσουν.

Αὐτὰ ἂν εἶσαι ὁ καλλίτερος στὴν ψυχή.
Ἂν εἶσαι πιὸ ἔμπειρος καὶ βλέπεις ὅτι πηγαίνουν νὰ σοῦ τὴν φέρουν, ἀντιδρᾶς πιὸ γρήγορα, πιὸ ἄμεσα.

Καταλάβατε, ἔτσι;

Αὐτά…

Ἄ…   ἡ Χαρούλα πότε θά κάνη συναυλία γιά τούς 450 τῆς Ἠλεκτρονικῆς;
Ἀντὶ γιὰ γάντι μπορεῖ νὰ φορέσῃ ἕνα μεγάλο Τάμπλετ…

Ἂν ἡ Χαρούλα κάνῃ συναυλία γιὰ τὴν «Ἠλεκτρονική» νὰ φορέσῃ μεγάλο ...τάμπλετ!!!2

Παπαγιαννίδης Δημήτρης

εἰκόνα καὶ εἰκόνα

(Visited 298 times, 1 visits today)
Leave a Reply