Ἡ …«ἐνσωμάτωσις» τοῦ ἰσλᾶμ στὴν Μεγάλη Βρεταννία!!!

Ἡ ...«ἐνσωμάτωσις» τοῦ ἰσλᾶμ στὴν Μεγάλη Βρεταννία!!!

  • Ἕνας στοὺς πέντε Βρεταννοὺς μουσουλμάνους δὲν ἔχει μπεῖ ποτὲ σὲ μὴ μουσουλμανικὸ σπίτι.
  • 39% τῶν Βρεταννῶν μουσουλμάνων, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, πιστεύουν ὅτι ἡ γυναῖκα θὰ πρέπη πάντα νὰ ὑπακούῃ στὸν ἄνδρα της.
  • 31% τῶν Βρεταννῶν μουσουλμάνων ὑποστηρίζουν τὸ δικαίωμα τοῦ ἄνδρα της νὰ ἔχῃ ἐπάνω ἀπὸ μία γυναῖκα.
  • 52% τῶν Βρεταννῶν μουσουλμάνων θέλουν νὰ εἶναι παράνομη ἡ ὁμοφυλοφιλία.
  • 23 % τῶν Βρεταννῶν μουσουλμάνων θέλουν τὴν Σαρία νὰ ἀντικαταστήσῃ τὴν Βρεταννικὴ νομοθεσία.

 Οἱ μουσουλμᾶνοι δημιουργουν ἔθνος ἐντὸς τῶν ἐθνῶν  ποὺ ζοῦν, ἀναφέρει ὁ Πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς ἰσότητος καὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

 Πολὺ ἄσκημα τὰ μαντάτα στὴν Βρεταννία, μετὰ ἀπὸ ἔρευνα τοῦ Channel 4, ποὺ ἔγινε πρὸ ὁλίγων ἡμερῶν, ὅσον ἀφορᾶ στὴν ζωὴ τῶν Βρεταννῶν μουσουλμάνων στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο.
Ἡ ἔρευνα ἀπέκλειε τοὺς μετανάστες καὶ πραγματοποιήθη μὲ στοιχεῖα ἀπὸ ἄτομα ποὺ κατέχουν τὴν βρεταννικὴ ὑπηκοότητα, διαφόρων γενεῶν καὶ ἡλικιῶν.
Ἡ ἔρευνα ἀποδεικνύει δραματικὰ πὼς ἀκόμη καὶ μετὰ ἀπὸ χρόνια μεγάλο ποσοστὸ μουσουλμάνων, ἔνᾦ μένουν καὶ ζοῦν στὴν Βρεταννία, δὲν μποροῦν νὰ ἀφομοιώσουν τὸν εὐρωπϊκὸ τρόπο ζωῆς, παραμένοντας κολλημένοι στὴν θρησκεία τους καὶ τὶς «ἀξίες» της, ὅπου ἀντιτίθενται μὲ τὶς εὐρωπαϊκὲς ἀξίες, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας στὰ δύο φύλα.
Θὰ μποροῦσα νὰ γράψω τὴν ἄποψή μου, ἀλλὰ δὲν θέλω νὰ κουράσω.
Ἄλλωστε τὰ εὑρήματα τῆς ἐρεύνης μιλοῦν ἀπὸ μόνα τους, καταστρέφοντς τὰ ὅποια ἐπιχειρήματα τῶν νεοταξικῶν ἰδεολογιῶν γιὰ πολυπολιτισμικότητα.
Πόσο μᾶλλον ὅταν σὲ σχετικὴ ἐρώτηση τῆς ἐρεύνης γιὰ τρομοκρατία ἡ ἀπάντησις τοῦ 4% εἶναι ὅτι συμπαθοῦν τοὺς βομβιστὲς αὐτοκτονίας. Τὸ 4% ἀντιπροσωπεύει περισσοτέρους ἀπὸ 100.000 τοῦ ποσοστοῦ τῶν Βρεταννῶν μουσουλμάνων, χωρὶς νὰ ὑπολογίζεται ἡ ἄποψις αὐτῶν ποὺ δὲν ἔχουν ὑπηκοότητα!!!
Αὐτὰ γιὰ ὅσους ὀνειρεύονται ἢ ὀνειρέγονται μίαν ἑλληνικὴ πολὺ πολιτισμικὴ κοινωνία.

 Κῦρος Μανούσκας

Πηγή: Channel 4

(Visited 131 times, 1 visits today)
Leave a Reply