Οἱ ὑποδομὲς ΔΕΝ τρώγονται!!!

Ὑπάρχουν βέβαια καὶ αὐτοί ποὺ θεωροῦν πὼς ἐπειδὴ ἔγιναν ὑποδομὲς μὲ τὰ πακέτα Ντελόρ, ΜΟΠ, τὰ ΕΣΠΑ καὶ ὅλα τὰ σοσιαλιστικὰ προγράμματα τῆς ΕΕ, ἀξίζει νὰ εἶναι ἡ Ἑλλάδα ἀποικία.
Δικαίωμά τους.

Ὑπάρχει καὶ ἀντίθετη ἀνάγνωσις.
Τὰ πακέτα αὐτὰ κατέστρεψαν τὴν παραγωγικὴ οἰκονομία, μετέτρεψαν ὄλες τὶς ἐπιχειρήσεις σὲ κρατικοδίαιτες καὶ τελικὰ κατέστρεψαν τὸν παραγωγικὸ ἰστὸ τῆς χώρας , ὑλικὰ καὶ πνευματικά.

Οἱ ὑποδομὲς δὲν τρώγονται.

Οἱ ὑποδομὲς ΔΕΝ τρώγονται!!!
Αὐτὸ ποὺ μᾶς ἔμεινε εἶναι ἔνα μὴ βιώσιμο χρέος καὶ ἡ σταδιακὴ ἁπαλλοτρίωσις τῆς χώρας. Τοῦ πραγματικοῦ δημοσίου πλούτου. Ἤτοι ἡ ἀτομικὴ ἰδιοκτησία, ἡ ἀνεξαρτησία καὶ ἡ ἐλευθερία.
Μόνη περίπτωσις νὰ  ἀξιοποιηθοῦν οἱ ὑποδομές, εἶναι νὰ φύγουμε ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῶν μνημονίων καὶ τοῦ χρέους.
Ἄλλως θὰ ῥημάξουν ὅλα.
Εἴμαστε σκλάβοι σὲ κάτεργο.

Εὐθύμης Μαραμῆς

εἰκόνα

(Visited 113 times, 1 visits today)
Leave a Reply