Καὶ ἐθελόντριες καὶ …«ἀλληλέγγυες»!!!

Ἄλλο νὰ τὸ ὑποψιάζεσαι…
Ἄλλο νὰ εἶσαι σίγουρος καὶ νὰ τὸ λές…
…κι ἄλλο νὰ τὸ παρουσιάζῃς στὸν κάθε ἕναν μὲ ἀποδείξεις!!!

Καὶ ἐθελόντριες καὶ ...«ἀλληλέγγυες»!!!

Αὐτὲς εἶναι οἱ ἀλληλέγγυες καὶ γιὰ αὐτὸ πηγαίνουν στὸ λιμάνι καὶ σὲ κάθε λιμάνι…
Γιὰ νὰ δοῦν …χαρὰ στὰ σκέλια τους ἀπὸ «μωρά» λαθρομετανάστες…
Τὸ ὁμολογοῦν καὶ δημοσίως, ὅπως στὸν παραπάνω καταπληκτικὸ καὶ ἀπροκάλυπτο  διάλογο δύο «ἀντιρατσιστριῶν», ποὺ τὰ κίνητρά τους εἶναι σαφέστατα καὶ  ξεκάθαρα.
Δὲν ἀφήνουν κάποιαν ἀμφιβολία…
Ὄχι ὅτι εἴχαμε, ἀλλὰ τώρα καὶ μὲ ἀποδείξεις…

Δημήτριάδης Κωνσταντῖνος

Ἐπεξεργασία κειμένου Φιλονόη

(Visited 432 times, 1 visits today)
Leave a Reply