Τὸ ταξείδι στὴν χώρα τῶν θαυμάτων δὲν εἶναι …δωρεάν!!!

Ἀλίκη μου, τὸ ταξείδι στὴν χώρα τῶν θαυμάτων δὲν εἶναι τσάμπα.

Τὸ ταξείδι στὴν χώρα τῶν θαυμάτων δὲν εἶναι ...δωρεάν!!!

Ἀκολούθησες ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς τὴν μόδα τοῦ ἀναρχομηδενισμοῦ.
Ἐξάρχεια καὶ da Cappo, φουλάρι καὶ γοβάκι Καλογήρου.
Μίσησες τὴν ζωὴ ποὺ σοῦ ἔδωσε τὰ πάντα.
Εὐκολάκι, ὅταν γεννηθῇς μὲ μιᾶς πλούσιος.

Τώρα οἱ καταραμένοι αὐτοῦ τοῦ κόσμου πῆρνα, μερτικὸ ἀπὸ τὸ βιός σου.
Ἀναδιανομή δέν ἐπεδίωκες;
Ἔγινε…
Ἄσε τὰ κλάμτα λοιπὸν καὶ τρᾶβα νὰ θυμηθῇς τὶ ἄλλο σοῦ ἄφησε ὁ μπαμπᾶς νὰ τὸ δόσῃς κι αὐτό.

Γιάννης Λάσπουλας

Υ.Γ.1.  Ὑπεστήριξες τὴν κατάληψη τοῦ PLAZA, μέχρι ποὺ θυμήθηκες (!!!) ὅτι εἶναι δικό σου! Ἄξιο φαβορὶ γιὰ τὸ βραβεῖο βλακείας. Στὸ κάτω κάτω ἄλλοι δούλεψαν γιὰ νὰ παριστάνῃς τὸ ἀναρχοτσογλάνι.

Υ.Γ.2. Ἔχει ἔστᾦ κι ἕνας ἀπό ἐσᾶς φίλοι μου νά δείξῃ ἀριστερό πού νά μήν εἶναι ὑποκριτής ἤ σούργελο – ἀπὸ κάθε ἄποψη – στήν ζῳή του; Γιατὶ ἐγὼ δὲν ξέρω κάποιον.

πολυτονισμὸς Φιλονόη

Σημείωσις

Τώρα ἑτοιμάζονται κάποιοι νά τά …«βροῦν» μεταξύ τους γιά νά πέσῃ κι ἄλλο χρῆμα; Ἤ μήπως ὄχι;
Πάντως ὡραῖο παιχνιδάκι ξεκίνησε.
Νὰ δεῖτε ποὺ καὶ τὰ δικά μας σπίτια θὰ χρησιμοποιηθοῦν πρὸς στέγασιν …«προσφύγων» καὶ ὁ κάθε …«σοφός» ἰδιοκτήτης ξενοδοχείου, ποὺ λόγῳ τῆς …«κρίσεως» τὸ ἔχει κλειστό, θὰ πάρη τὸ κάτι τίς του, γιὰ νὰ τὸ διαθέσῃ καταλλήλως.
Μὲ τὸ ἀζημίωτον φυσικά!!!

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 121 times, 1 visits today)
Leave a Reply