Ποῦ θά …πορευθῆ τό ἐκλογικό σῶμα;

Το θέμα εφεξής, αγαπημένοι συμπολίτες, κλέφτες και λωποδύτες (που έλεγε και ο ….Καραγκιόζης) είναι, το προς τα πού έχει συμφωνηθεί να διοχετευθεί αυτός ο χυλός του εκλογικού σώματος.

Ποῦ θά ...πορευθῆ τό ἐκλογικό σῶμα;

Όλα τα άλλα τα ξέρω….
Μέχρι και που φθάνει το μυαλό σας δηλαδή, ένα πράγμα….

Ῥούσσης Νῖκος

(Visited 94 times, 1 visits today)
Leave a Reply