Λίγο πιὸ …πρόβατα ἀπὸ τὰ πρόβατα!!!

Λίγο πιὸ ...πρόβατα ἀπὸ τὰ πρόβατα!!!Τὰ πρόβατα πηγαίνουν στὸ σφαγεῖο.
Δὲν λὲν κάτι καὶ δὲν ἐλπίζουν σὲ κάτι.
Ἀλλὰ τοὐλάχιστον δὲν ψηφίζουν τὸν χασάπη ποὺ θὰ τὰ σφάξη, οὔτε τὸν ἀστὸ ποὺ θὰ τὰ φάη.

Πιὸ ζῷο ἀπὸ τὰ ζῴα, πιὸ προβατοποιημένος ἀπὸ τὰ πρόβατα, ὁ ψηφοφόρος ἀνακηρύσσει δυνάστη τὸν χασάπη του καὶ ἐπιλέγει τὸν ἀστό του.
Κάνει ἐπαναστάσεις γιὰ νὰ κατακτήσῃ αὐτὸ τὸ δικαίωμα.

Octave Mirbeau,
«La Grève des électeurs», 1888

Βάσια Ζαριφοπούλου

πολυτονισμὸς Φιλονόη

(Visited 129 times, 1 visits today)
Leave a Reply