Ὁ πολιτισμὸς εἶναι προσωπικὴ ὑπόθεσις…

Ὁ πολιτισμὸς εἶναι προσωπικὴ ὑπόθεσις καὶ προσωπικὴ ἐπιλογή.

Ὁ πολιτισμὸς εἶναι προσωπικὴ ὑπόθεσις...

Ὁ Δῆμος εἶναι ἕνας κτηνοτρόφος μὲ πέντα παιδιὰ καὶ 600 γίδια, στὸ χωριό μου.
Καὶ οἱ ἑπτὰ (ἡ γυναῖκα του συμπεριλαμβανομένη), δὲν γνωρίζουν ὡράριο, Κυριακές, ἀργίες καὶ ἐργατικὴ Πρωτομαγιά.

Ἀγοράζει βενζίνη γιὰ τὸ ἀγροτικό του, πετρέλαιο γιὰ τὸ τρακτέρ του, πληρώνει ΦΠΑ ὅταν ἀγοράζῃ μακαρόνια καὶ φορολογεῖται μὲ ὅποιο ποσοστὸ ἡ πολιτεία τὸν φορολογεῖ.

Τὰ παιδιά του πῆγαν στρατιῶτες στὸν Ἕβρο ἢ στὴν Λῆμνο, γιατὶ δὲν εἶχε μέσον νὰ τὰ φέρῃ στὴν Ἀγχίαλο ἢ στὸν Βόλο.

Τὰ παιδιά του, ἀπ΄ ὅ,τι ξέρω, ἔχουν πάει στὰ τοπικὰ μπουζούκια, ἴσως καὶ στὰ κωλό-μπαρα τῆς περιοχῆς μου μὲ τὶς Βουλγάρες καὶ τὶς Ῥωσσίδες. Εἶναι ἐπίσης πιθανὸν νὰ ἔσπασαν πιάτα, νὰ πέταξαν λουλούδια ἢ νὰ κέρασαν ποτὸ τὶς βόρειες ὁμόδοξες. Δὲν ζήτησαν ἀπὸ κάποιον μας νὰ πληρώσουμε τὰ πιάτα τους, τὰ λουλούδια τους ἢ τὰ ἐρωτικά τους.
Μέ ποιό δικαίωμα ἡ κοινωνία ζητᾶ ἀπό αὐτούς νά πληρώσουν τό ἐθνικό μας θέατρο, τήν λυρική μας σκηνή ἤ τό μέγαρο φίλων τῆς μουσικῆς;

Ἡ χρηματοδότησις ὁποίας δραστηριότητος καλλιτεχνικῆς ἀπὸ τὸν ἐθνικό μας προϋπολογισμό, εἶναι ἄδικη, ἀντοικοινωνικὴ καὶ βαθειὰ ἀντιδημοκρατικὴ πρὸς τὴν κοινωνία. Εἶναι μία πρᾶξις παλιανθρωπιᾶς, ποὺ ἀσκοῦν οἱ κυρίαρχες τάξεις πρὸς τοὺς ἀδυνάμους συμπολῖτες μας.

Αὐτὴ καὶ μόνον εἶναι ἡ δικαία καὶ ἐλευθέρα ἄποψις στὸ θέμα χρηματοδοτήσεως τοῦ ἐθνικοῦ θεάτρου…
Εἶναι γνωστό, ἀγαπητοί μου ἐπίσης, ὅτι τὰ γοῦστα πληρώνονται.
Ἂν θελήσετε νὰ βγάλετε γοῦστα (ποὺ λὲν οἱ Σανολικιοί) στὴν Ὄπερα νὰ τὰ πληρώσετε ἀπὸ τὴν τσέπη σας, ἀκριβῶς ὅπως τὰ παιδιὰ τοῦ Δήμου πληρώνουν τὴν ἐκ βοῤῥέως ὁμόδοξη στὸ ντόπιο κωλό-μπαρο.

end of story…κακομαθημένοι… ἔεεε κακομαθημένοι…

Μαλαμούλης Δημήτριος

πολυτονισμὸς Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 133 times, 1 visits today)
Leave a Reply