Γιατὶ οἱ 360 ἡμέρες δὲν εἶναι …ἑορτινές!!!

Μὲ τόσες Μ.Κ.Ο. ποὺ προστατεύουν κάθε …«νεοέλληνα» ἀλλὰ καταδιώκουν τοὺς Ἕλληνες…
Μὲ τόσα δισεκατομμύρια, εἰδικὰ ἀπὸ τὸν Soros, πρὸς ὅλες αὐτὲς τὶς Μ.Κ.Ο., ἀλλὰ οὔτε ἕνα εὐρόπουλο γιὰ τοὺς ἔχοντες πραγματικὴ ἀνάγκη Ἕλληνες…
Μὲ τόσους ἀστέγους, νεο-«ὀρφανά» καὶ ὀρφανά, ὡς θύματα τῆς «κρίσεως» τῆς κομμουνιστικοποιήσεώς μας, ποὺ στόχο πραγματικὸ ἔχουν τὴν …ἀντικατάστασιν τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, μὲ νέο, πιὸ …συμβατὸ (καὶ ἀπολύτως ἐλεγχόμενον) εἶδος…
…καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὅταν δὲν εἶναι ἡμέρες ἑορτής, κάποιοι συνάνθρωποί μας ὑποφέρουν πολύ. Πάρα πολύ. Καὶ αὐτὸ συμβαίνει τὸν περισσότερο καιρό.

Ὅταν δὲν εἶναι Λαμπρὴ ἢ Χριστούγεννα  ἢ Πρωτοχρονιὰ ἢ Καθαρὰ Δευτέρα κάποιοι συνάνθρωποί μας κυριολεκτικῶς κάθε στιγμὴ …πεθαίνουν. Καὶ εἶναι ἄδικο αὐτό, ἰδίως ἐὰν συνειδητοποιήσουμε πὼς οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ἐπλήγησαν διότι ἁπλῶς ἦσαν πιὸ ἀδύναμοι κι ὄχι διαπλεκόμενοι.
Καὶ πέραν τῶν συσσιτίων, ποὺ ἐπίσης ἐμεῖς πληρώνουμε, οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἔχουν κάθε στιγμὴ ἀνάγκη. Ὄχι ἀπαραιτήτως ἀπὸ τροφή, ὅσο ἀπὸ ἀνθρωπιὰ καὶ ἐπικοινωνία. Καὶ πρὸς τοῦτο κάποιοι συνάνθρωποί μας τολμοῦν νὰ τοὺς συμπαρασταθοῦν, ὄχι μόνον τὶς …ἑορτινὲς ἡμέρες, ἀλλὰ καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους.

Μία προσπάθεια ποὺ ἀξίζει νὰ ὑποστηριχθῇ ἀπὸ ὅλους μας καὶ νὰ γίνῃ παράδειγμα πρὸς μίμησιν γιὰ κάθε μας γειτονιά.
Διότι οἱ Ἕλληνες στὰ δύσκολα μποροῦν νὰ ἀποδείξουν, πρῶτα κι ἐπάνω ἀπ΄ ὅλα, πὼς παραμένουν ἄνθρωποι.

Γιατὶ οἱ 360 ἡμέρες δὲν εἶναι ...ἑορτινές!!!
Πληροφορίες μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἐδῶ, καθὼς καὶ στὸ τηλέφωνο: 697 972 8069 ἢ στὸ email: [email protected]
Ἡ προσφορὰ δὲν ἀπαιτεῖται νὰ εἶναι σὲ εἶδος, ἀλλὰ κυρίως σὲ ἀνθρωπιά!!!

Γύρω μας ὑποφέρουν πραγματικὰ πολλοὶ συνάνθρωποί μας.
Πέραν τῶν ὁλίγων αὐτῶν ἡμερῶν, ὁ κόσμος δὲν ἀντέχει καὶ τοὺς ξεχνᾶ…
Πέραν τοῦ καθήκοντος ποὺ ἔχουμε ὡς ἄνθρωποι πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας, ὑπάρχει κάτι πολὺ μεγαλύτερον, ποὺ λέγεται Ἀνάγκη Ἐπιβιώσεως. Ἐὰν δὲν εἴμαστε μαζύ, ὅλοι, σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, ἡ ἐπιβίωσις δὲν θὰ ἐπιτευχθῇ.

Ἔχουμε δρόμο… μὰ ἔχουμε τὶς εὐκαιρίες μας…

Φιλονόη

(Visited 1,806 times, 1 visits today)
Leave a Reply