Ἄγνωστες πηγὲς τοῦ δουλεμπορίου (2)

Γιατί ἔχει ἀπονεμηθεῖ συλλογική ἐνοχή γιά τό δουλεμπόριο στούς λευκούς κι ὄχι στούς ἑβραίους;

Ὁ ἑβραῖος δικαστὴς Στάνλευ Γκρίνμπουργκ διέταξε νὰ λογοκριθῇ τὸ ντοκυμαντὲρ αὐτό.

Ὁ Μωϋσὴς (Τσᾶρλτον Ἧστον) στὴν ταινία «οἱ δέκα ἐντολές», παρουσιάζεται σὰν ἀκτιβιστὴς ἐνάντια στὴν δουλεία.

Παρ’ ὅλο ποὺ τὸ Χόλλυγουν ἀπεικονίζει τοὺς ἑβραίους σὰν μαχητὲς ἐνάντια στὴν δουλεία καὶ ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἀνθρωπίνου ἀξιοπρεπείας, δὲν ἀναφέρει τὸ γεγονὸς ὅτι ὅσο οἱ ἑβραῑοι ἦσαν στὴν Αἴγυπτο, σύμφωνα μὲ τὸ βιβλίο τῆς Ἐξόδου, εἶχαν καὶ οἱ ἴδιοι σκλάβους.

Παλαιὰ Διαθήκη, Λεβιτικὸ 25:44-46

Δείχνει τὴν πραγματικὴ ὀπτικὴ τῶν ἑβραίων γιὰ τὴν δουλεία, λέγοντας ὅτι οἱ μή-ἑβραῖοι θὰ εἶναι ἑβραϊκὴ κληρονομιὰ καὶ ὅτι ἔχουν οἱ ἑβραῖοι τὸ δικαίωμα νὰ τοὺς μεταχειρίζονται βάναυσα.

«Ἀντίθετα ἀπαγορεύεται γιὰ τοὺς ἑβραίους νὰ μεταχειρίζονται ἄλλους ἑβραίους μὲ τέτοιον τρόπο.

Ὄσο γιὰ τοὺς ἄνδρες καὶ γυναῖκες σκλάβους ποὺ μπορεὶ νὰ ἔχετε, μπορεῖτε νὰ ἀγοράζετε ἄνδρες καὶ γυναῖκες σκλάβους ἀπὸ τὰ ἄλλα ἔθνη ποὺ εὑρίσκονται γύρω σας.

Μπορεῖτε νὰ τοὺς κληροδοτεῖτε στοὺς ὑϊούς σας.

Μπορεῖτε νὰ δημιουργεῖτε σκλάβους ἀπὸ αὐτοὺς (μή-ἑβραίους) ἀλλὰ μεταξὺ τῶν ἀδερφῶν σας τὸν λαὸ τοῦ Ἰσραῆλ νὰ μὴν συμπεριφέρεσθε ὁ ἕνας στὸν ἄλλον μὲ σκληρὸ τρόπο.»

Ὁ ὀργανωμένος ἑβραϊσμὸς ἀπέῤῥιψε καὶ μίσησε τὸν Ἰησοῦ ἐπειδὴ μίλησε γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν συμφιλίωση.

Τὸ Newsweek καὶ οἱ Times ἔγραψαν ἰστορίες γιὰ τὴν ταινία «Amistad», συνδέοντας καὶ συγκρίνοντας τὴν σκλαβιὰ τῶν Ἀφρικανῶν μὲ τὸ Ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑβραίων.

Οἱ ἀναφορὲς ποὺ εἴδαμε πρὶν λίγο γιὰ τὸν ῥόλο τῶν ἑβραίων στὸ δουλεμπόριο, ἀπαγορεύεται πλέον νὰ ἀναφέρονται γιατὶ θεωροῦνται «ἀντισημιτικές».

Τὴν ἴδια στιγμὴ ὅλη ἡ εὐθύνη πέφτει ἐπάνω στους λευκοὺς γιὰ τὴν σκλαβιὰ τῶν μαύρων, ἐπειδὴ τὰ Μ.Μ.Ε. δὲμ λ]ν κουβέντα γιὰ τὴν συλλογικὴ ἐνοχὴ τῶν Ἑβραίων στὸ δουλεμπόριο, ποὺ συνιστᾶ ἕνα πραγματικὸ ὁλοκαύτωμα!!!

Ταὐτόχρονα τὰ Μ.Μ.Ε. ὑπερπροβάλλουν τὸ ἑβραϊκὸ Ὁλοκαύτωμα.

Οἱ Βρετταννοὶ καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ ποὺ πολέμησαν τὸ δουλεμπόριο εἶχαν νὰ ἀντιταχθοῦν σὲ ἑβραϊκὲς οἰκονομικὲς δυνάμεις, ποὺ πάλεψαν μὲ νύχια καὶ δόντια γιὰ νὰ τὸ διατηρήσουν.

Δὲν τοὺς καταλογίζεται κάποια ἐνοχήή.
Πρέπει πάντοτε οἱ Ἑβραῖοι νὰ παρουσιάζονται σὰν θύματα καὶ ποτὲ ὡς θῆτες.

Ἀλλὰ οἱ καιροὶ ἄλλαξαν καὶ ἀργά, ἀλλὰ σταθερά, ὁ κόσμος μαθαίνει τὴν ἀλήθεια.

Μιλῶ γιὰ αὐτὰ τὰ θέματα, ὄχι γιατὶ μισῶ ἢ θέλω νὰ κάνω κακὸ στοὺς ἑβραίου. Εἶμαι ἀντίθετος μὲ τὴν ἐκμετάλλευση ἀνθρώπου, ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν προέρχεται.

Ἀνάμεσα στοὺς ἑβραίους ὑπάρχουν ἀξιοπρεπεῖς ἄνθρωποι καὶ ἦλθε ἡ ὥρα γιὰ αὐτοὺς νὰ θέσουν ἕνα τέλος σὲ αὐτὴν τὴν ὑποκρισία καὶ νὰ πράξουν.

Δυστυχῶς, μόνον λίγοι θαῤῥαλέοι Ἑβραῖοι, ὅπως ὁ Γκιλὰντ Ἀτζμὸντ καὶ ὁ Ἰσραὲλ Σαμὶρ μάχονται ἐναντίον αὐτῆς τῆς δυνάμεως καὶ τοὺς χαιρετῶ καὶ τοὺς εὐχαριστῶ.

Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε εἶναι νὰ διαδόσουμε τὴν ἀλήθεια, νὰ ἀλλάξουμε τὴν συνείδηση, νὰ ὑπερασπισθοῦμε τὴν κληρονομιά μας καὶ νὰ πολεμήσουμε γιὰ τὴν δικαιοσύνη.

Ἄγνωστες πηγὲς τοῦ δουλεμπορίου (1)

Ἄγνωστες πηγὲς τοῦ δουλεμπορίου (1)

Παπανικολάου Σωτήρης

 

(Visited 197 times, 1 visits today)
Leave a Reply