Γιὰ νὰ συνειδητοποιοῦμε πόσο …«ἐθνάρχης» εἶναι ὁ τσίπρας!!!

Τὰ ἀφεντικὰ τῶν παρακάτω μέσων καὶ τὰ παπαγαλάκια τους, ἀνάλογα μὲ τὸ ποιὸς τὰ ταΐζει καὶ μὲ τὶ κίνητρα*, βρίζουν ὁλημερὶς τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους καὶ τὸ δημόσιο γενικῶς, ζητώντας περικοπὲς καὶ σφάξιμο συντάξεων, γιατὶ ἐποφθαλμιοῦν τὸ χρῆμα ποὺ θέλουν νὰ πηγαίνῃ σὲ αὐτούς, εἶτε μέσῳ διαφημίσεων, ὅπως τὰ παρακάτω ποσὰ (βάζοντας ἁπλᾶ τὸν τρίτλο τῆς τραπέζης, χωρὶς κάποιο τραπεζικὸ προϊὸν πρὸς διαφήμιση, βλ. Πειραιῶς), εἶτε μὲ μορφὴ θαλασσοδανείων, μὲ ἐγγυητὲς τὸ δημόσιο, μιᾶς καὶ ἀδυνατοῦν νὰ τὰ πληρώσουν.

Γιὰ νὰ συνειδητοποιοῦμε πόσο ...«ἐθνάρχης» εἶναι ὁ τσίπρας!!!

Καὶ ὅπως σημειώνει ὁ κ. Γιῶργος Πλειός, καθηγητὴς καὶ Διευθυντὴς τοῦ Ἐργαστηρίου Κοινωνικῆς Ἐρεύνης στὰ Μ.Μ.Ε. τοῦ τμήματος Ἐπικοινωνίας καὶ Μ.Μ.Ε. τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν:

 
«Αὐτὰ τὰ χρήμα (ἀνήκουν στὸ 95%, ποὺ πῆγαν γιὰ νὰ σωθοῦν οἱ τράπεζες –  γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε), ἐπειδὴ ἔρχονται ἀπὸ τὸν μηχανισμὸ στηρίξεως, περιλαμβάνονται στὸ δημόσιο χρέος.
Καὶ θὰ τὰ πληρώσουμε ἐμεῖς.
Δηλαδὴ εἶναι δημόσιο χρῆμα, μόνον ποὺ δὲν βγαίνει ἀπὸ τὰ κρατικὰ ταμεῖα ἀλλὰ ἀπὸ τὶς χρηματοδοτούμενες μὲ δημόσιο χρῆμα ἰδιωτικὲς τράπεζες.»

Ὁ πίνακας εἶναι τὰ ποσὰ τῶν διαφημίσεων ἀπὸ τράπεζες τὸ 2015, πρὸς τὰ Μ.Μ.Ε..

Χάρης Ζάβαλος

* Τὰ συριζαίκα μέσα σοῦ λὲν πόσο ἐθνάρχης εἶναι ὁ Τσίπρας καὶ ὅτι τὸ δικό του μνημόνιο εἶναι καλλίτερο ἀπὸ τὰ προηγούμενα καὶ ἔτσι ὁ Παππᾶς τοὺς πετᾶ τὰ κόκκαλα νὰ γλείψουν.

Ὁ πίναξ εἶναι τὰ ποσὰ τῶν διαφημίσεων ἀπὸ τὶς τράπεζες τὸ 2015 πρὸς τὰ ΜΜΕ.

πολυτονισμὸς Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 203 times, 1 visits today)
Leave a Reply