Ἡ Ἐλισάβετ κι ἐμεῖς…

 Ἡ Ἐλισάβετ, ὡς βασίλισσα τῆς Ἀγγλίας οὐδέποτε ἐπεσκέφθη τὴν Ἑλλάδα, ἂν καὶ ὁ σύζυγός της Φίλιππος ἔφερε τὸν τίτλο τοῦ πρίγκιπος τῆς Ἑλλάδος.
Στὶς βρεταννικὲς ἐφημερίδες ἀναπτύσσονται διάφορες θεωρίες, μὲ βασικὴ τὴν στάση της στὸ Κυπριακὸ ζήτημα.

Δύο χρόνια μετὰ τὴν στέψη της, στὶς 14 Νοεμβρίου 1955, ἡ νεαρὴ Ἐλισάβετ θὰ ἀπαντήση ἀρνητικὰ στὸ αἴτημα ἀπονομῆς χάριτος στοὺς ἀγωνιστὲς τῆς ΕΟΚΑ Μιχαλάκη Καραολὴ καὶ Ἀνδρέα Δημητρίου, ὁδηγώντας τους στην ἀγχόνη, χωρὶς νὰ ὑπάρχουν ἐπαρκῆ στοιχεῖα γιὰ τὴν δράση τους.

Τὸ θέμα εἶχε πάρη μεγάλες διαστάσεις τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, μὲ τὸν γνωστὸ Γάλλο συγγραφέα καὶ φιλόσοφo, Albert Camus νὰ ὑποστηρίζῃ ἀνοικτὰ τὸ αἴτημα τῶν μελλοθανάτων.

«Τὸ πρωινὸ τῆς Πέμπτης 10ης Μαΐου 1956 οἱ καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων ῥάγισαν. Ἡ εἴσηδις τῆς ἐκτελέσεως ἀπὸ τὸν Ἄγγλο κατακτητὴ τῶν Μιχαλάκη Καραολῆ καὶ Ἀνδρέα Δημητρίου στὴν Λευκωσία, διέτρεξε σὰν ἀστραπὴ τὴν χώρα.

Ἀδιανόητος ἴσως σήμερα ὁ κοινὸς καϋμός του τότε. Σύμπαντες οἱ Ἕλληνες, τὶς προηγούμενες τῆς ἐκτελέσεως ἡμέρες, ἀγωνιοῦσαν, στὰ ῥαδιόφωνα, γιὰ τὴν τύχη τῶν παλληκαριῶν:

«Τόσες ὑπογραφὲς μαζέψαμε».
«Ἀδύνατον να μὴν τοὺς δόσῃ χάρη ἡ βασίλισσα Ἐλισάβετ».
«Εἶναι κι Ἕλληνας ὁ ἄνδρας της, ἀλλοίμονο».

Ἐλπίδα ὁ βασιλικὸς σύζυγος, ὁ Φίλιππος. Ὡς προερχόμενος ἐκ τοῦ βασιλικοῦ οἴκου τῆς Ἑλλάδος. Ἐπὶ τὸ πληρέστερον ὁ Φίλιππος Σλέσβιγκ – Χόλσταϊν – Ζόντεμπουρκ – Γλύξμπουρκ»…

Ἡ Ἐλισάβετ κι ἐμεῖς...

Ἤδη στὰ 90 της ἡ Ἐλισάβετ, ἐπεκτείνει τὶς δραστηριότητές της στὸν χῶρο ἐμπορίας ἀπεμπλουτισμένου οὐρανίου, ἕνα περιζήτητο καὶ πανάκριβο στοιχεῖο ποὺ αὐξάνει τὴν διατρητικότητα τῶν βομβῶν, φορτώνοντας βέβαια τὸ περιβάλλον μὲ ῥαδιενεργὰ καρκινογόνα συστατικά, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἔχει καὶ τόση σημασία γιὰ τὸ ….θησαυροφυλάκιο τῆς Λίλιμπετ…

 

Καλὰ γενέθλια λοιπὸν στὴν Λίλιμπετ καὶ νὰ τὰ ἑκατοστήσῃ…

Πολυζωΐδης Θανάσης

πολυτονισμὸς Φιλονόη

(Visited 228 times, 1 visits today)
Leave a Reply