Ἄρωμα …τεμαχισμῶν!!!

Σπεύσατε μὲ βῆμα ταχύ!!!

Ὑπάρχουν στὸν ὁρίζοντας πολλοὶ μνηστῆρες γιὰ τὰ νέα κρατίδια, ποὺ κατ’ εὐφημισμὸν θὰ ὀνομάζονται «δημοκρατίες»…

Ἄρωμα ...τεμαχισμῶν!!!

Ἐγὼ τὸ εἶπα καὶ ἀμαρτίαν οὔκ ἔχω…
Ὅσοι ἀδυνατοῦν νὰ τὸ δοῦν, νὰ ἐπισκεφθοῦν τάχιστα τὸν ὀφθαλμίατρό τους.

Βάσια Ζαριφοπούλου

πολυτονισμὸς Φιλονόη

(Visited 324 times, 1 visits today)
Leave a Reply