Τὸ Ἰρὰν …«ἀπειλεῖ» τὶς Η.Π.Α.!!!

Κάθε μία ἀπὸ τὶς 45 τελεῖες εἶναι στρατιωτικὴ βάσις τῶν Η.Π.Α..

Τὸ Ἰρὰν ...«ἀπειλεῖ» τὶς Η.Π.Α.!!!
Ὡστόσο, τὸ Ἰρὰν εἶναι ποὺ ἀπειλεῖ τὶς Η.Π.Α..

Πολυζωΐδης Θανάσης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

(Visited 193 times, 1 visits today)
Leave a Reply