Τηλεοπτικὴ κατάντια…

Κατάντημα τῆς τηλεοράσεως καὶ τῆς δημοσιογραφίας…
Χατζηνικολάκης νὰ διευθύνῃ τὴν ἐκπομπὴ στὸ τσοντοκάναλο τοῦ Βαρδινογιάννη.
Ἐρωτόμενος πολιτικὸς ὁ …Λεβέντης (χωρὶς σχόλιο)
Δημοσιογραφικὸ πάνελ Χασαπόπουλος, Μπογδάνος καὶ Μακρῆ.

Τελικὰ ἡ παρακμὴ καὶ τὸ σκουπιδαριὸ ἔχουν κατακλύσει τὴν δύστυχο Ἑλλάδα.
Ἡ μπόχα φθάνει στὴν στρατόσφαιρα.

Τηλεοπτικὴ κατάντια...

Κοντόπουλος Χάρης

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply