Ἡ «Soros Pictures» παρουσιάζει…

«Soros Pictures Presents»….

Momondo.com, μὲ ἕδρα τὴν Κοπεγχάγη, εἶναι μία ἑταιρεία μὲ ἀντικείμενο τὸν τουρισμό, ποὺ δὲν πουλᾶ εἰσιτήρια στὸν πελάτη, ἀλλὰ εἶναι μιὰ metasearch μηχανὴ ἀναζητήσεως, ποὺ δίνει στὸν χρήστη τὴν δυνατότητα νὰ συγκρίνῃ τιμὲς σὲ ἀεροπορικὰ εἰσιτήρια, ξενοδοχεῖα, ἐνοικιαζόμενα αὐτοκίνητα καὶ ταξειδιωτικὰ πακέτα.

Ἡ «Soros Pictures» παρουσιάζει..

Τὸ 2014 ἡ ἀξία της ἐκτιμήθηκε σὲ 130 ἑκατομμύρια εὐρῶ καὶ ἤδη ἀσχολεῖται καὶ μὲ ἐκδόσεις ταξειδιωτικῶν ὁδηγῶν.

Συμπτωματικὰ καὶ ταὐτόχρονα μὲ τὴν ἀπαγόρευση τῆς «ῥητορικῆς μίσους» στὰ ΜΜΕ, ἐμφανίσθηκε τὸ κλὶπ ποὺ ἀκολουθεῖ, μία ….ἀφιλοκερδὴς παραγωγὴ τῆς Momondo.com, ἀλλὰ τὸ μυαλὸ τοῦ κάθε ἑνὸς, δικαιοῦται νὰ σκέπτεται καὶ ἄλλα …ἐνδεχόμενα…

Στὸ βίντεο ἐμφανίζεται μιὰ «ἔρευνα», ὅπου οἱ συμμετέχοντες, ἀπὸ διάφορες ἐθνότητες, εἶναι ὅλοι ἐξαίσια ὑπερήφανοι μὲ τὸ DNA καὶ τὴν καταγωγή τους καὶ ὅλοι ἔχουν καὶ κάποιαν ἐθνότητα νὰ ἀντιπαθοῦν, νὰ λοιδοροῦν, ἢ νὰ ἐχθρεύονται…. Συμπτωματικὰ ἐπίσης, δὲν ὑπάρχει ἑβραῖος στὴν ἔρευνα.

Κάποια στιγμή, ἡ «ἔρευνα» ὁλοκληρώνεται, οἱ «ἐρευνητές» ἀνακοινώνουν τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐρεύνης καὶ τότε γίνεται τὸ «ἔλα νὰ δῇς», ὅταν ἀποκαλύπτεται ὅτι ὁ Βρεταννὸς ποὺ μισοῦσε τοὺς Γερμανοὺς ἔχει κατὰ ἔνα ποσοστὸ γερμανικὸ DNA, ὅτι ἡ σκούφια τοῦ Κουβανοῦ κρατᾶ ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ Εὐρώπη καὶ ἄλλα τέτοια φαιδρὰ καὶ ἀντιεπιστημονικά, μὲ τελικὸ συμπέρασμα, πὼς ὅλοι εἴμαστε …ἐξαδέλφια καὶ πρό τί τό μῖσος καί ὁ ἀλληλοσπαραγμός, ἐλᾶτε νὰ μονιάσουμε, νὰ γκρεμίσουμε τὰ σύνορά μας, νὰ ταξειδέψουμε, νὰ βρεθοῦμε, νὰ ἀγκαλιασθοῦμε, σὰν μία οἰκογένεια, σὰν ἕνας λαός, μὲ ἔναν ἡγέτη ποὺ θὰ μᾶς κατευθύνη, μὲ ἕναν κοινὸ θεὸ νὰ προσευχόμαστε, μὲ ἕνα ταμεῖο νὰ εἰσπράττῃ τὰ φράγκα μας…..

Τίποτα πλέον δὲν εἶναι ἀθῶο, ἢ τυχαῖο….
Enjoy….

Πολυζωΐδης Θανάσης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

(Visited 216 times, 1 visits today)
Leave a Reply