Ἀνάπτυξις καὶ …«ἀνάπτυξις»!!!

Ἀνάπτυξις καὶ ...«ἀνάπτυξις»!!!

Δικαία Ἀνάπτυξις:

Ῥισκάρω τὰ λεφτά μου…
Βάζω ὑποθήκη τὸ σπίτι μου…
Δίδω δουλειὰ καὶ ἀσφαλιστικὲς εἰσφορές…
Πέφτω ἔξω…
Πάω φυλακή.

Ἐναλλακτικά….

Ῥισκάρω τὰ λεφτά μου…
Βάζω ὑποθήκη τὸ σπίτι μου…
Δίδω δουλειὰ καὶ ἀσφαλιστικὲς εἰσφορές…
Ἐπιτυγχάνω…
Μοῦ παίρνουν τὸ 70% τῶν κερδῶν μου…
Προσλαμβάνουν Καρανῖκες…
Αὐξάνουν τὶς ὑπερωρίες τῶν Καρανικῶν…
Οἱ Καρανῖκες θέλουν κι ἄλλα…
Μοῦ βάζουν ἐμπόδια καὶ γραφειοκρατία γιὰ μίζες…
Πέφτω ἔξω…

Πάω φυλακή.

Βρὲ δὲν πᾶτε νὰ γ@μηθεῖτε λέω ἐγώ…
Γιά μαλάκες ψάχνετε;

Μαλαμούλης Δημήτρης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 132 times, 1 visits today)
Leave a Reply