Δικαιοσύνη στὴν παρακρατορία τῆς Botsovalia…

Ἀπόφασις σκάνδαλο τοῦ συμβουλίου τῆς παρακρατορίας.

Δικαιοσύνη στὴν παρακρατορία τῆς Botsovalia...

Τὸ ἀνώτατο δικαστήριο τῆς μακρυνῆς, μαρτυρικῆς, ὑποδούλου καὶ ἐξωτικῆς Botsovalia, ἀπολύτως ἐλεγχόμενον ἀπὸ ἀνθρώπους της ἐκεῖ στρατιωτικῆς δικτατορίας, 
ἔκρινε,
ὅτι δὲν ἀφορᾶ στοὺς δικαστικοὺς καὶ στοὺς εἰσαγγελεῖς τῆς Botsovalia, ἡ ἀπόφασις τῆς δικτατορίας γιὰ δήλωση πόθεν ἔσχες μαύρου χρήματος, ποὺ πιθανὸν κρύβουν στὰ στρώματά τους ἢ καὶ σὲ μυστικὲς τραπεζικὲς θυρίδες!!!

Ἐὰν βρεθῇ ὅμως ἔςτᾦ καὶ ἕνα σὲντ, ἀδήλωτο, στὸ στρῶμα τοῦ περιπτερᾶ ἢ τοῦ ἀνέργου ἢ τοῦ συνταξιούχου, ἐκ τοῦ ἐπιδόματος τοῦ ΕΚΑΣ, οἱ ἀνώτατοι δικαστὲς τῆς χούντας τῆς μακρυνῆς, μαρτυρικῆς καὶ ὑποδούλου Botsovalia, συμφωνοῦν νὰ κατάσχεται ἀπὸ τὴν χούντα τῶν συνταγματαρχῶν.

Μπαρμπανῖκος

Σημείωσις

Πάσα ὁμοιότης τοῦ συμβάντος μὲ κατοίκους καὶ δικαστὲς ἄλλης χώρας, πλὴν τῆς μακρυνῆς, μαρυρικῆς καὶ ὑποδούλου Botsovalia, εἶναι ἐν τελῶς καὶ παντελῶς συμπτωματική…

(Visited 178 times, 1 visits today)
Leave a Reply