Στὸν Καναδᾶ χρειάζονται «ἠθοποιοὺς κρίσεως»!!!

Ἑταιρεία στὸν Καναδᾶ προσλαμβάνει ἠθοποιοὺς «κρίσεων», ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν σὲ «γυμνάσια ἀσφαλείας» στὶς Η.Π.Α.!!!
1.000 $ τὴν ἡμέρα γιὰ ἐργασία 10-12 ὡρῶν, τρία γεύματα καὶ σνᾶκς τὴν ἡμέρα, ἔξοδα ταξειδίου καὶ διαμονῆς πληρωμένα!!!

Στὸν Καναδᾶ χρειάζονται «ἠθοποιοὺς κρίσεως»!!!2

New Craig’s List Ad For Crisis Actors – hiring from Canada – “required for security drills in the U.S.” (Salary- $1,000 per day [10-12 hours], 3 Meals and snacks per day, Accommodations and Travel. Confidentiality Agreement Must be Signed.) E-9 Security has some interesting contracts. Have a look at them here:

e-9corporation.com/contracts

About E-9:
“E-9 Corporation is a growing, efficient, and adaptive Service-Disabled Veteran-Owned Small Business (SDVOSB) experienced in information technology, administrative and management, and public safety services. We are very proud of our diverse workforce that is comprised of 86% veterans from all branches of the military, which currently includes one third that are service-disabled veterans.”

e-9corporation.com/about-us

Unplug. Wise Up. You’re being played by Military Psy-Ops.

©2016 Faith Dyson

My permission is required to use any of the above content in any other format than a Share on Facebook.

Στὸν Καναδᾶ χρειάζονται «ἠθοποιοὺς κρίσεως»!!!1

Actors Required for Security Drills (Crisis Actors) (USA)

Faith Dyson

Θὰ πρέπη νὰ ὑπογράψουν Δήλωση Ἐχεμυθείας / Ἐμπιστευτικότητος!

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Στὸν Καναδᾶ χρειάζονται «ἠθοποιοὺς κρίσεως»!!!

Leave a Reply