Σὲ εὐχαριστοῦμε Βούλα!

Βούλα «παιδί» μου…


προσωπικὰ σ’ εὐχαριστῶ, ὄχι μόνον γιὰ τὸ μετάλλιο, ποὺ ἄξια πῆρες καὶ μᾶς ἔκανες (γιὰ ἄλλην μία φορά) ὑπερηφάνους, ὅσο γιὰ τὸ ὅτι τὴν ἔσπασες σὲ μερικὰ «ἀριστερά» τσογλάνια, ποὺ κάποτε ἔπεσαν νὰ σὲ φᾷν καὶ τώρα τρέχουν νὰ φωτογραφηθοῦν δίπλα σου, «κλέβοντας» λίγο ἀπὸ τὴν δόξα κι ἐξαγοράζοντας λίγη προβολή…

Χάρης Καφετζόπουλος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply