Χαρίζοντας …«νομότυπα»!!!

Ἡ ἀρχικὴ τιμή, βάσει ἐκτιμήσεων τῶν σαμαροβενιζέλων, γιὰ τὴν ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ἔφθανε, λέει, στὰ 300 ἑκατομμύρια.
Ποσὸ χαμηλό, κατὰ τὶς τότε …διαφημίσεις τῆς «πρώτης φορᾶς ἀριστερά».

Χαρίζοντας ...«νομότυπα»!!!1

βῆμα

Κι ἔτσι κατέβασαν τὸν …πῆχυ!!!

Οἱ Ῥῶσσοι στὸ μεταξὺ θὰ ἔκαναν προσφορὰ ἀλλὰ δὲν ἔκαναν, διότι τὴν …τελευταία στιγμὴ κάτι …στράβωσε.
Δὲν μᾶς λὲν πὼς εἶχε προαποφασισθῆ  τὸ χάρισμα τῆς ΤΡΑΙΝΟΣΕ στοὺς …«Ἰταλούς», ἐφ΄ ὅσον τὰ φερόμενα ὡς ξεπουλήματα τοῦ ΤΑΙΠΕΔ εἶναι μόνον ἡ βιτρίνα τῆς μεταβιβάσεως κάθε δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ περιουσιακοῦ στοιχείου στὰ …«περιούσια» βλαστάρια τῶν «ἐπικυριάρχων».

Οἱ  Τσιπροκαμμένοι πωλοῦν καὶ τὴν μάννα τους σὲ ὅποιον δίνει τὰ …λιγότερα…
Τοὐλάχιστον φρόντισαν νὰ ἐξασφαλίσουν τὰ τέκνα τους, ἀλλὰ καὶ τὴν μάννα τους…
…τῆς γ@μησ@ν τὴν μάννα….

Παναγιώτης Λάλλας

Ὅμως… ἐμεῖς βλέπουμε τό, φερόμενον ὡς, ἰταλικὸ  δημόσιο (Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A) νὰ ἁρπάζῃ τὴν δική μας περιουσία, ἐφ΄ ὅσον τὰ τσιπροκαμμένα χαρίζουν σὲ αὐτοὺς ποὺ θὰ προσφέρουν τὰ …λιγώτερα, ἀλλὰ δὲν βλέπουμε τὸ τὶ ἀκριβῶς κρύβεται πίσω ἀπὸ (καί) αὐτὴν τὴν ἰδιωτικοποίησιν.

Χαρίζοντας ...«νομότυπα»!!!2

Ἐσὺ π@π@ρ@ Ἕλληνα στὸν δρόμο.

Ἀπὸ τὸ 2015 γίνονται συζητήσεις, μέσῳ τοῦ ἰταλικοῦ ΤΑΙΠΕΔ, γιὰ ὁλικὴ ἢ μερικὴ ἰδιωτικοποίησιν (καί) τῶν ἰταλικῶν σιδηροδρόμων.
Κερδοφόρων μέν, πρὸς πώλησιν δέ….
Ἴσως κι ἐκεῖ νὰ φροντίσουν γιὰ μερικὰ …ἐλλείμματα!!!

Τυχαῖον;
Ἡ κυβέρνησις Ῥέντσι ἔχει ἀποφασίσει (Νοέμβριος 2015) τὴν ἰδιωτικοποίησις τοῦ 40% τῶν ἰταλικῶν σιδηροδρόμων.
Ἀπόφασις ποὺ θὰ μετατρέψη καὶ  τὴν ΤΡΑΙΝΟΣΕ σὲ παράρτημα πολυεθνικῶν, ἐὰν ὑλοποιηθῇ.
(Λεπτομέρειες ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ. Κάποια δημοσιεύμετα εἶναι στὰ ἀγγλικὰ καὶ κάποια στὰ ἰταλικά. Ἄν καὶ δὲν γνωρίζω  ἰταλικά,  ὑπάρχουν καὶ οἱ αὐτόματοι μεταφραστές.)

Στὴν πραγματικότητα μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ «νομότυπα» προσχήματα (εὐρωπαϊκὸν δίκαιον, μνημόνια, ΤΑΙΠΕΔ, τρόικα, «κυβέρνητικές» καὶ «ὑπουργικές» ἀποφάσεις, παρέα μὲ τὰ «προεδρικὰ διατάγματα») ἔχουν στήσει μίαν παράστασις μεταβιβάσεως τῆς ἰδιωτικῆς καὶ δημοσίου περιουσίας στὰ χέρια τῶν τοκογλύφων.
Μὲ κομμάτια  ἀπὸ τὴν  σάρκα μας θὰ τοὺς τροφοδοτοῦμε, παραμένοντας διὰ παντὸς δοῦλοι στὸ σύστημά τους, κατὰ πῶς τὰ ἔχουν προγραμματίσει.
Διότι ὁ στόχος τους δὲν εἶναι τὸ χρῆμα μας (ἐφ΄ ὄσον τὸ χρῆμα τοὺς ἀνήκει καὶ ἐκδίδουν ὅποτε κι ὅσο θέλουν), ἀλλὰ οἱ ζωές μας.
Βέβαια μᾶς δείχνουν τὰ …«χρέη» ἀλλὰ τώρα πιά, ἰδίως μετὰ τὰ ὅσα καθημερινῶς ἀποκαλύπτονται γιὰ μίζες, δῶρα, προμήθειες καὶ κάθε εἴδους  πλιατσικολόγημα, ἀντιλαμβανόμεθα σιγὰ σιγὰ ὅλοι μας, πὼς μαζὺ μὲ αὐτοὺς δὲν τὰ φάγαμε. Τὰ τρῶν, τὰ ἔτρωγαν καί, βάσει αὐτοῦ τοῦ ἀθλίου μορφώματος ποὺ ἔστησαν, σκοπεύουν νὰ τὰ τρῶν γιὰ πολλοὺς ἀκόμη αἰῶνες.
Σκοπεύουν… Σκοπεύουν…
Ἀλλὰ θὰ …δείξη!!!

Χαρίζοντας ...«νομότυπα»!!!4

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 102 times, 1 visits today)
Leave a Reply