Αὐξάνει τό μεταναστευτικό τήν τρομοκρατία;

Αὐξάνει τό μεταναστευτικό τήν τρομοκρατία;1Ἀνάλυσις Ἐρεύνης Κοινῆς Γνώμης
Ἔρευνα γιὰ τὴν Τρομοκρατία

Η τρομοκρατία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μια κορυφαία ψυχολογική ενέργεια η οποία ενσωματώνει την βία στις πρακτικές της με σκοπό την διάχυση ενός μηνύματος με πολλούς αποδέκτες.
Όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως την τελευταία πενταετία, η τρομοκρατία ως ψυχολογική ενέργεια έχει επιτύχει δύο βασικούς της στόχους: Ένα πρώτο αποτέλεσμα δημιουργείται με την βοήθεια των μέσων μαζικής ενημερώσεως που συντελούν στην διάχυση ενός τρομοκρατικού κτυπήματος, οδηγώντας στην προπαγάνδα.
Στην περίπτωση αυτή, οι πολίτες είτε είναι πολιτικοποιημένοι είτε όχι, αμέσως γίνονται αποδέκτες της τρομοκρατικής ενέργειας, οπότε αρχίζουν τα σχόλια και τις κρίσεις που αναδεικνύουν την τρομοκρατική ενέργεια.
Η δεύτερη επίπτωση σχετίζεται με το ψυχολογικό αποτέλεσμα που επιφέρει η τρομοκρατία. Υπενθυμίζεται εδώ ότι μετά την 9/11 Σεπτεμβρίου άλλαξαν τα πάντα στην ψυχολογία των πολιτών. Η τρομοκρατία κατάφερε να αλλάξει σημαντικά την κοινωνικοοικονομική, την ψυχολογική αλλά και την γεωπολιτική κατάσταση παγκοσμίως. Η σύνθεση των δύο παραπάνω επιπτώσεων και αποτελεσμάτων αποτελούν βασικά στοιχεία της τρομοκρατίας.
Τελικά, γίνεται αποδεκτό ότι η τρομοκρατία οδηγεί στην δημιουργία της ψυχολογίας του φόβου με στόχο την επίτευξη πολιτικών στόχων. Ο Kegley (2003) στο βιβλίο του «The New Global Terrorism: Characteristics, Causes, Controls», επισημαίνει ότι το κυρίαρχο αποτέλεσμα της 9/11 ήταν η γέννηση του φόβου. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παίζει πρωτεύοντα ρόλο η τρομοκρατία στην ημερήσια πολιτική διάταξη. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές χώρες τώρα έχουν δηλώσει ότι η πάταξη της τρομοκρατίας αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους διακυβερνήσεως.
Ασφαλώς η τρομοκρατία δεν είναι σημερινό φαινόμενο, αφού Giddens στο βιβλίο του της Κοινωνιολογίας, σημειώνει ότι η τρομοκρατία έχει την ρίζα της στην Γαλλική Επανάσταση. Στην βιβλιογραφία, οι ερευνητές έχουν κάποια δυσκολία για να καταλήξουν σε ένα αποδεκτό ορισμό της τρομοκρατίας. Αυτό φυσικά δεν αποθαρρύνει τους τρομοκράτες που επιχειρούν συνεχώς να επιτύχουν το ψυχολογικό αποτέλεσμα δημιουργίας φόβου στους πολίτες.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της τρομοκρατίας είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και τις απόψεις των πολιτών. Το Ίδρυμα «Szazadveg» πραγματοποίησε μια δημοσκοπική έρευνα κοινής γνώμης, η οποία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2016 και δημοσιοποιήθηκε μετά το πρόσφατο δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου.
Στο ερώτημα: «Πόσο πιθανά προσδοκάτε μία τρομοκρατική επίθεση όπως ακριβώς συνέβη στο Παρίσι, στην χώρα σας;», οι πολίτες των χωρών που συμμετείχαν απήντησαν ότι:
Αὐξάνει τό μεταναστευτικό τήν τρομοκρατία;2
Παρατηρούμε ότι το 36% των ερωτηθέντων απήντησε «είναι πολύ πιθανό» να συμβούν τρομοκρατικές επιθέσεις στην χώρα τους. Μόλις το 13% των πολιτών πιστεύει ότι παρόμοιες επιθέσεις δεν θα συμβούν στην χώρα του.
Ας δούμε τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ερωτήσεως ανά χώρα. Στον Πίνακα 1 δίνονται οι απαντήσεις ανά χώρα:
Πίνακας 1: «Πόσο πιθανά προσδοκάτε μία τρομοκρατική επίθεση όπως ακριβώς συνέβη στο Παρίσι, στην χώρα σας;»
Αὐξάνει τό μεταναστευτικό τήν τρομοκρατία;3
Από τα στοιχεία του Πίνακα παρατηρούμε ότι:
  • τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στις χώρες: Γαλλία (62%), Βέλγιο (53%), Ηνωμένο Βασίλειο (53%), Δανία (44%), Ολλανδία (38%), Ισπανία 37% και Γερμανία (34%).
  • τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στην Ουγγαρία (4%), στην Εσθονία (8%), στην Σλοβακία (9%) και την Φινλανδία (10%).
  • Στην χώρα μας, το 17% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι είναι «πολύ πιθανό» να συμβεί παρόμοια τρομοκρατική επίθεση.
Η εικόνα του Πίνακα 1 δίνει αθροιστικά (= «είναι πολύ πιθανό» + «πιθανό να συμβεί») την ακόλουθη πληροφόρηση:
Αὐξάνει τό μεταναστευτικό τήν τρομοκρατία;4
Παρατηρούμε ότι κάθε χώρα εμφανίζει διαφορετικό επίπεδο φόβου για μια πιθανή τρομοκρατική επίθεση. Στην ίδια έρευνα τίθεται και σχετικό ερώτημα που αφορά στην μετανάστευση: «Παρακαλώ αναφέρατε αν θεωρείτε την πρόταση αληθή ή μη αληθή: το μεταναστευτικό κύμα αυξάνει την απειλή της τρομοκρατίας στην χώρα σας».
Στον Πίνακα 2 απεικονίζονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων: Πίνακας 2: «Παρακαλώ αναφέρατε αν θεωρείτε την πρόταση αληθή ή μη αληθή: το μεταναστευτικό κύμα αυξάνει την απειλή της τρομοκρατίας στην χώρα σας»
Αὐξάνει τό μεταναστευτικό τήν τρομοκρατία;5
Από τα στοιχεία του Πίνακα 2 προκύπτει ότι το 65% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θεωρεί ότι το κύμα μεταναστεύσεως αυξάνει την απειλή της τρομοκρατίας.
Οι πολίτες της Ουγγαρίας, σε ποσοστό 85%, πιστεύουν ότι το μεταναστευτικό κύμα αυξάνει την απειλή της τρομοκρατίας για την χώρα τους. Φαίνεται ότι έχει αρχίσει η διαδικασία «ντόμινο» μετά το αποτέλεσμα του BREXIT. Η Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα για την μετανάστευση, που θα γίνει στις 2/10/2016. Το ερώτημα στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι Ούγγροι είναι: «Θέλετε η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει την υποχρεωτική μετανάστευση μη Ούγγρων πολιτών στην Ουγγαρία χωρίς την έγκριση του Ουγγρικού Κοινοβουλίου»; Με αυτό το δημοψηφίσμα ο Ορμπάν ελπίζει ότι θα ενισχύσει περισσότερο την θέση του, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στην χώρα του. Είναι γνωστές άλλωστε οι αντιδράσεις για τα δημοψηφίσματα τόσο της Μέρκελ όσο και του Σουλτζ. Ο Σουλτζ δήλωσε ότι τα δημοψηφίσματα είναι «λαϊκίστικες και εθνικιστικές αντιδράσεις στην παγκόσμια πρόκληση».
Ο Ορμπάν δήλωσε ότι: «Χρειαζόμαστε να δόσουμε κάποιαν εγγύηση στον λαό ότι οι Βρυξέλλες ακούν τις φωνές του λαού και ότι είναι δυνατόν να επιτύχουμε μία μεταναστευτική πολιτική στις Βρυξέλλες η οποία προσαρμόζεται με τις ανάγκες των πολιτών…».
Στην ίδια έρευνα εκλήθησαν οι πολίτες να απαντήσουν στο ερώτημα: «Πόσο σοβαρή απειλή πιστεύετε ότι το ISIS θα είναι για την Ευρώπη τα επόμενα 5 χρόνια»; Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων πολιτών δίνονται στον πίνακα 3:
Πίνακας 3: «Πόσο σοβαρή απειλή πιστεύετε ότι το ISIS θα είναι για την Ευρώπη τα επόμενα 5 χρόνια»;
Αὐξάνει τό μεταναστευτικό τήν τρομοκρατία;6
Παρατηρούμε ότι οι πολίτες της Βουλγαρίας (74%), του Ηνωμένου Βασιλείου (70%) και της Ιταλίας (69%), εκφράζουν τα υψηλότερα ποσοστά για σοβαρή απειλή και πιστεύουν ότι το ISIS θα αποτελεί «μια πολύ σοβαρή απειλή για την Ευρώπη τα επόμενα 5 χρόνια».
Εκτός της Ρουμανίας, σε όλες τις άλλες χώρες η πλειονότητα των πολιτών εκφράζει την άποψη ότι το ISIS θα είναι «μία πολύ σοβαρή απειλή για την Ευρώπη». Είναι γεγονός ότι μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ανεπτύχθη η σύνδεση ανάμεσα στην μετανάστευση και την τρομοκρατία. Από την διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει ότι παρά το γεγονός ότι τα κράτη έχουν διαμορφώσει αυστηρές μεταναστευτικές πολιτικές, εν τούτοις δεν μπορούν να περιορίσουν όλες τις τρομοκρατικές επιθέσεις.
Από την άλλη πλευρά οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να προστατεύσουν τις χώρες τους από την τρομοκρατία και να δόσουν στους πολίτες τους το αίσθημα της ασφάλειας από τρομοκρατικές επιθέσεις. Στις πολιτικές αυτές επικρατεί η ιδέα να περιορισθεί η μετανάστευση, ώστε να ισχυροποιηθεί η ασφάλεια των πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο τη μεταναστευτική πολιτική αποτελεί συγχρόνως τμήμα αντιμετωπίσεως της τρομοκρατίας.
Εκτός από τις κυβερνήσεις και αρκετές «δεξαμενές σκέψεων» πιστεύουν ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ μεταναστεύσεως και τρομοκρατίας και ως εκ τούτου οι πολιτικές για την μετανάστευση είναι ουσιαστικές και για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Δυστυχώς, η συγκεκριμένη έρευνα έδειξε ότι ο κίνδυνος τρομοκρατικής επιθέσεως είναι υπαρκτός στις χώρες της Ευρώπης. Οι πολίτες που συμμετείχαν στην δημοσκοπική έρευνα πιστεύουν ότι θα επιχειρηθεί από το ISIS άλλη μία τρομοκρατική επίθεση. Το ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής δε μπορεί να θεωρηθεί ουδέτερο ως προς την τρομοκρατία, όπως φαίνεται και από την σχετική δημοσκοπική έρευνα.
(Visited 88 times, 1 visits today)
Leave a Reply