Κι ἐνᾦ κορμιὰ ἔπεφταν στὴν Κύπρο, ἐδῶ γλεντοῦσαν γιὰ τὴν δημοκρατία…

Σὰν σήμερα, 24 Ἀπριλίου 1974, ἔφυγα σὰν τρελλὴ ἀπὸ τὴν τράπεζα ποὺ ἐργαζόμουν, πῆρα τὸ αὐτοκίνητο καὶ ἔτρεξα στὴν Ἀμφιάλη γιὰ νὰ συναντήσῳ τὸν Χανδρινό, ποὺ εἶχε ἔλθει ἀπὸ τὴν Κύπρο.Κι ἐνᾦ κορμιὰ ἔπεφταν στὴν Κύπρο, ἐδῶ γλεντοῦσαν γιὰ τὴν δημοκρατία...1

Σὲ ὅλον τὸν ναυτικὸ χῶρο ἦσαν παρατεταγμένα τὰ ἐρπιστριοφόρα, ποὺ ὑποτίεθται ὅτι ἦσαν ἕτοιμα νὰ τὰ στείλουν γιὰ βοήθεια στὴν Κύπρο, ἀλλὰ ποτὲ δὲν τὰ ἔστειλαν.

 Εἶδα ἕναν Χανδρινὸ ἀδυνατισμένο, μὲ μουστάκι, ἐνᾦ μοῦ ἔλεγε ὅτι μόλις εἶχε ξυρίσει τὴν γενειάδα του, γιατὶ θὰ τρόμαζα ἐὰν τὸν ἔβλεπα.
Ἔκλαψα ὅταν εἶδα μέσα στὸ «Λέσβος» τὶς οἰκοσκευὲς τῶν ΕΛΔΥΚαρίων, ποὺ θὰ ἔρχονταν γιὰ νὰ ἀπολυθοῦν στὴν Ἑλλάδα καὶ τὶς ἐπόμενες εἴκοσι ἡμέρες θὰ πολεμοῦσαν στὴν πιὸ ἄνιση μάχη τοῦ αἰῶνος.

Κι ἐνᾦ ἔπεφταν τὰ Ἑλληνόπουλα, τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο, ἐδῶ γλεντοῦδσαν γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς δῆθεν δημοκρατίας, ἀλλὰ μὲ τοὺς ἰδίους ἀνθρώπους ποὺ διοικοῦσαν καὶ ἐπὶ δικτατορίας καὶ ἐπὶ δημοκρατίας.

«Ἑλλάς» τὸ μεγαλεῖο σου!!! 

Ἀμαλία Χανδρινοῦ

Ὁ Πλωτάρχης Ἐλευθέριος Χανδρινὸς τὴν ἡμέρα τῆς ἐπιστροφῆς του ἀπὸ τὴν Κύπρο... .

Ὁ Πλωτάρχης Ἐλευθέριος Χανδρινὸς τὴν ἡμέρα τῆς ἐπιστροφῆς του ἀπὸ τὴν Κύπρο… .

 

(Visited 246 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Κι ἐνᾦ κορμιὰ ἔπεφταν στὴν Κύπρο, ἐδῶ γλεντοῦσαν γιὰ τὴν δημοκρατία…

Leave a Reply