Ἠ Ῥωσσία βαρέθηκε νά ὑπερασπίζεται τήν Οὐκρανία;

Ἡ Ρωσσία δὲν ἐξετάζει τὴν περίπτωση τῶν ἀντιποίνων στὴν Οὐκρανία ὡς ἀπάντηση γιὰ τὴν ἀποτυχημένη προσπάθεια τρομοκρατικοῦ κτυπήματος στὴν χερσόνησο τῆς Κριμαίας.
Ἀπεφάσισε ἐντελῶς διαφορετικὰ ἡ ἐξουσία τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας.

Ἠ Ῥωσσία βαρέθηκε νά ὑπερασπίζεται τήν Οὐκρανία;

Ἤτοι, ἁπλῶς νὰ σταματήσουν ἐφ᾽ ἑξῆς νὰ συγκρατοῦν τὰ στρατεύματα τῆς ДНР (Λαϊκῆς Δημοκρατίας τοῦ Ντονὲτσκ στὴν Νότιο- Ἀνατολικὴ Οὐκρανία).

Τώρα πλέον – ἐὰν τὰ στρατεύματα τῆς ДНР θελήσουν, μποροῦν νὰ πάρουν τὸ Κίεβο
Ἡ Ρωσσία ἔχει βαρεθεῖ πλέον νὰ τοὺς ἐμποδίζῃ.

Ῥαφαηλίδης Ἀλέξιος

(Visited 138 times, 1 visits today)
Leave a Reply