Ἔχουμε «στέγη» ἀστέγων ἤ τόν …μάγκα μέ τό τρίκυκλο;

Μετὰ τὰ τελευταία δημοσιεύματα γιὰ τὴν «στέγη» ἀστέγων τῶν ἐφέδρων πολιτῶν ὁπλιτῶν, ποὺ ἐπιβεβαιώνουν, δυστυχῶς, τοὺς φόβους μας, ἐπανερχόμεθα, ὅπως εἴχαμε πῆ, στὴν α΄ ἐπιστολή μας.
Ὀφείλουμε νὰ μιλήσουμε, γιὰ ὅσα ἀκούσαμε, εἴδαμε, ζήσαμε.

Ἐμπράγματες διαπραγματεύσεις;3

Φτιάχνουν «στέγη ἀστέγων» ἤ «ἄλλος γιά τήν βάρκα μου»;

Ἀκούσαμε: μέσα σὲ ἔνα «πατριωτικό» παραλήρημα, οἱ διοργανωτὲς μιλοῦσαν γιὰ χῶρο ποὺ θὰ στεγασθῆ ἀθλητικὸς σύλλογος τῆς περιοχῆς τους, (βλέπε κίνημα ἀθλητῶν τοῦ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.) γιὰ χώρους ποὺ θὰ στεγασθοῦν καὶ τὰ ἀδέσποτα ζῶα τῆς περιοχῆς τους (θὰ εἶναι στὰ μελλοντικὰ κινήματα…), ἀκόμη καὶ γιὰ κατασκευὴ ναοῦ, πάντα στὸν ἴδιο περιζήτητο χῶρο.

Εἴδαμε: ἄτομα νὰ διατυμπανίζουν τὴν κάθε εἴδους κινηματικὴ – κομματική τους ταὐτότητα, ἀλλὰ δὲν εἴδαμε τὸν ἁπλὸ κόσμο, ποὺ σιχάθηκε τὰ κόμματα, ὅπως ἐμεῖς!!!
Καὶ οἱ λιγοστοὶ ἀκομμάτιστοι ποὺ ἔτρεξαν, ἀκόμη τρέχουν…
Πολυσυλλεκτικοὶ καὶ πολυτισμικὴ ἡ «στέγη» τῶν «ἐφέδρων πολιτῶν ὁπλιτῶν» κατὰ τὶς ἐπιταγὲς τῶν καιρῶν καὶ τοὺ κόμματος ποὺ τοὺς στηρίζει, τὸ λευκό.
Εἴδαμε ἕναν, ἤ δύο ἀστέγους, ποὺ τὴν ἐπομένη ἡμέρα «ἐφρόντισαν» νὰ ἔχουν …φύγει, γεγονὸς ποὺ δὲν ἐπηρέαζε καθόλου τὶς «ἀνάγκες» τους γιὰ τρόφιμα, ῥουχισμό, ἠλεκτρικὰ εἴδη κλπ.
Εἴδαμε ὁμάδα ῥομᾶ ποὺ ἔλυνε κι ἔδενε…!!!
Ὁ ἐπὶ κεφαλῆς «μάγκας» μᾶς ἐνημέρωσε γιὰ τὰ «σημεῖα» τοῦ χώρου ποὺ ἔκανε κουμάντο καὶ καλὸ ἦταν νὰ περιορίσουμε τὶς κινήσεις μας…
Ὅλα αὐτὰ κάτω ἀπὸ τὸ ἄγρυπνο βλέμμα τῶν ἐφέδρων ὁπλιτῶν πολιτῶν τῆς «στέγης» καὶ αφοῦ πρῶτα, κατὰ τὴν προσφιλή τους συνήθεια, τοὺς εἶχαν καταγγείλει σὰν γύφτους, γιὰ πλιάτσικο στὸ στρατόπεδο, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλον τὸν Βοτανικό.
Ὑπάρχει  ἀκόμη καὶ βίντεο μὲ ὁμιλία τοῦ διοργανωτοῦ, σὲ ἐπιτροπὴ τῆς βουλῆς, στὸν ὁποῖον ἔδιδαν ἀναφορά…
Καὶ ἡ δική μας ἄποψις, ὅπως καὶ τῶν ἐφέδρων πολιτῶν ὁπλιτῶν τῆς «στέγης», εἶναι ὅτι ἡ περιοχὴ ὑποφέρει ἀπὸ τὴν μαφία τοῦ ΣΚΡΑΤΣ!!!

Ζήσαμε:
ἕνα ἀλλοπρόσαλο καὶ ὕποπτο μίγμα «ἀγωνιστῶν».
Ἕνα «θερμοκήπιο»  μεταλλαγμένων…
Ἔτσι ἐξηγεῖται ὁ εὐσεβὴς πόθος τῶν ἐφέδρων πολιτῶν ὁπλιτῶν, ποὺ ἀκούσαμε κατ’ ἐπανάληψιν ἐκεῖ, «μακάρι νὰ ἔλθῃ ὁ τσίπρας ἀπὸ ἐδῶ»!!!

Ἐμεῖς ὀφείλουμε μίαν μεγάλη  καὶ δημοσία συγγνώμη σὲ ὅλα τὰ νέα παιδιὰ ποὺ στήριξαν μὲ τὴν ψυχή τους τὴν «στέγη» τῶν ἐφέδρων πολιτῶν ὁπλιτῶν. Σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ καὶ στὰ παιδιά μας ποὺ τὰ προτρέψαμε νὰ συμμετάσχουν καὶ τὴν ζητᾶμε μὲ αὐτὴν τὴν ἐπιστολή μας.

«Ἄοπλοι» Ἕλληνες

Υ.Γ. Ἐλπίζουμε ὁ κόσμος νὰ ἀνοίξῃ τὰ μάτια του γρήγορα καὶ νὰ μὴν χρειασθῇ ἄλλη ἐπιστολὴ γιὰ τὶς οἰκονομικὲς συνεισφορὲς συμπατριωτῶν μας, γιὰ κινήσεις ὑπόπτων λογαριασμῶν, πακέτα καὶ ῥουσφέτια περιφερειαρχῶν καὶ ἄλλα πολλά…

πηγὴ μήνυμα

(Visited 214 times, 1 visits today)
Leave a Reply