Ὁ Λαφίτης μας…

Ὁ Λαφίτης, ποὺ εἶχε βρῆ καταφύγιο στὶς ἀποθῆκες τοῦ σπιτιοῦ μου καὶ τὸν εἶχα «ἀνεβάση» σὲ παλαιότερη ἀνάρτηση, φαίνεται πὼς τοῦ ἄρεσε τὸ κλίμα καὶ μᾶς ἄφησε καὶ ἕνα δωράκι: ἕνα πανέμορφο μωρὸ Λαφίτη, ποὺ ἐπέλεξε καὶ αὐτὸ νὰ ξεχειμωνιάσῃ στὴν ἀποθήκη μας.Ὁ Λαφίτης μας...


Προβλέπω πὼς θὰ κάνουμε ἀρκετὸ καιρὸ νὰ ξαναδοῦμε ποντίκια!!

Καπουργᾶς Κωνσταντῖνος 

(Visited 305 times, 1 visits today)
Leave a Reply