Ζοῦμε σὲ μίαν …εἰκονικὴ πραγματικότητα!!!

Ὅλα αὐτὰ ποὺ ζοῦμε εἶναι εἰκονικὴ πραγματικότης……

Ζοῦμε σὲ μίαν ...εἰκονικὴ πραγματικότητα!!!

Τὰ ΜΑΤ, ποὺ ψεκάζουν, εἶναι κατηργημένα. Δὲν ὑπάρχουν….
Οἱ εἰδοποιήσεις ΕΝΦΙΑ εἶναι πλαστές, διότι ἔχουν καταργηθεῖ…
Οἱ συντάξεις δὲν μποροῦν νὰ κόβονται, ἀφοῦ ἔχει δοθεῖ καὶ 13η καὶ 14η…. Ἰὸς στὰ ἠλεκτρονικὰ συστήματα εἶναι…
Οἱ ἀσθενεῖς δὲν μεταφέρονται μὲ κᾶρα-γαϊδούρια-μπουλντόζες κλπ-. Ἀποκλείεται ὁ γίγας Πολάκης νὰ τὸ ἐπέτρεψε…. Ἀντιθέτως ἔχει δρομολογηθεῖ ἡ τηλεμεταφορά τους γιὰ ἔγκαιρη διάγνωση καὶ θεραπεία…
…κλπ κλπ….

Δὲν μπορεῖ…
Κάποιαν στιγμὴ θὰ ἀποκαλυφθοῦν αὐτοὶ ποὺ τολμοῦν νὰ πλαστογραφοῦν τὰ ἐπιτεύγματα τῆς πιὸ λαπροβλήτου κυβερνήσεως, ποὺ ἔτυχε ποτὲ σὲ αὐτὸν τὸν τόπο.

«Εὐγένιος Ἰονέσκο».

ἀπὸ τὸν φίλο Περικλῆ

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply