Ἡ ἐξουσία γυμνὴ ἀπὸ ἠθικὴ κι αἰσθητική…

Ἡ ἐξουσία γυμνὴ ἀπὸ ἠθικὴ κι αἰσθητική...1Τί εἶναι αὐτό ποὺ πραγματικά θέλουν καί ὀνειρεύονται οἱ τύποι αὐτοὶ τῆς ἐξουσίας;
Ποιοί εἶναι αὐτοί πού ἀποφασίζουν γιά τό «καλό» μας;
Πού ἐξασφαλίζουν ἀσυλίες γιά τόν ἑαυτόν τους καί συνεχίζουν, παρ΄ ὅλα αὐτά, νά μᾶς κουνοῦν τό δάκτυλο;
Πῶς γίνεται κάποιοι  ἐπί τόσες δεκαετίες ν άσυνεχίζουν νά «ἐξαργυρώνουν» διαρκῶς «γραμμάτια»;τοὺς καὶ συνεχιζουν παρολα αὐτὰ να μας κουναν τὸ δακτυλο. 
Παλαιότερα οἱ «δεξιοί» καὶ σήμερα οἱ «ἀριστεροί.
Οἱ λεγόμενοι καὶ «ἐπαγγελματίες» ἀντιστασιακοὶ τῆς μεταπολιτεύσεως. . Τὸ «ἀριστεριλίκι» μὲ μίζες καὶ μάσα.

Ἡ ἐξουσία γυμνὴ ἀπὸ ἠθικὴ κι αἰσθητική...2

Οἱ ἴδιοι τύποι ποὺ ξεπωλοῦν κομμάτι κομμάτι τὴν Ἑλλάδα, κόβουν μισθοὺς καὶ συντάξεις τοῦ κοσμάκη καὶ φροντίζουν νὰ διώχνουν στὸ ἐξωτερικὸ τὰ πιὸ δημιουργικὰ τμήματα τῆς νεολαίας μας.

Ἡ ἐξουσία γυμνὴ ἀπὸ ἠθικὴ κι αἰσθητική...3 Ἡ ἐξουσία γυμνὴ ἀπὸ ἠθικὴ κι αἰσθητική...4

Ἐπειδὴ ἡ διακυβέρνησις εἶναι ἡ διαδικασία διαχειρίσεως καὶ ὄχι ἀσκήσεως τῆς Ἐξουσίας, ἀλλὰ αὐτοί, ἔως τώρα, δὲν εἶναι εἰς θέσιν οὔτε κὰν τὸ «ἠθικὸ πλεονέκτημα» νὰ ὑπερασπισθοῦν., ξεχνώντας πὼς ἡ κάθε ἐπιλογὴ καὶ κίνησίς τους, σὰν δημόσια πρόσωπα ποὺ εἶναι, ἀποκτᾶ μίαν ἄλλην «ὑπεραξία» στὴν κοινωνία.
Μόνονο ποὺ ἔχουν μπεῖ πλέον στὸ στόχαστρο τοῦ λαοῦ, γιατὶ ὑπάρχει ἡ διάχυτος ὑποψία ὅτι ἐξαργυρώνουν μὲ πολὺ λάθος τρόπο τὴν «ἀντίστασή» τους, μὲ τὶς βουλευτικὲς καὶ ὑπουργικὲς θέσεις τους.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ἡ ἐξουσία γυμνὴ ἀπὸ ἠθικὴ κι αἰσθητική…

  1. Θυμάμαι τη σοφή έκφραση ενός εις Κύριον … μεταστάντα ‘Ελληνα

    πόσο θα’θελα να΄χα μία Μεγάλη ΄ΡΟΧΑΛΑ’ να τους Φτύσω …ΟΛΟΥΣ μαζί .

    DR A

Leave a Reply