Ὡρα εἶναι πιὰ νὰ μάθουμε τὴν ἱστορία μας…

Σωπᾶτε…
Κάλλιο ἀργὰ παρὰ ποτέ!!!

Ὡρα εἶναι πιὰ νὰ μάθουμε τὴν ἱστορία μας...

Ἔτσι εἶναι…
Ὅπως φυσικὰ καὶ τὰ τείχη τῆς Βαβυλῶνος κατεσκεύασε ὁ Ἕλλην ἀρχιτέκτων Μέμνων…
Τὶς πυραμίδες τῆς Αἰγύπτου ὁ Ἕλλην Ἄγαρτος…
…πάντοτε κατὰ τὸν Ῥωμαῖο συγγραφέα L. Ampelious (TLG).

Ἐπίσης…
Ἐγγὺς Ἀνατολή (Μικρὰ Ἀσία)…
Ἄπω Ἀνατολὴ (βλέπε μαιάνδρους, ἐπαρχία Ἰουνᾶν κλπ).
Ἐγγὺς Ἰωνία – Ἄπω Ἰωνία, δῆλα δὴ Ἰαπωνία…

Χρύσα Λίνδου

(Visited 204 times, 1 visits today)
Leave a Reply