Κύπρος μέ ἡμερομηνία λήξεως;

Ἦλθε ἡ «ἀνατροπή»;
Kibris son kullanma tarihi!

Στὸ Μόντ Πελεράν; Μὴν γίνεσθε γελοῖοι! Παίζει σήμερα, τὴν«κρίσιμη» – λέει ὁ Ἔιντε – Παρασκευή, ἡ ἀνατροπὴ τῆς ἐμφανίσεως χάρτου ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ποὺ παίρνουν ὡς φαίνεται τὴν ὑστάτη καὶ τελευτιαία ὑποχώρησή μας, τὴν ἡμερομηνία γιὰ πενταμερή, χωρὶς νὰ δόσουν ὁ,τιδήποτε. Στὴν παγία τουρκικὴ τακτική, νὰ παίρνουν τὶς ὑποχωρήσεις καὶ συγκλίσεις μας «ὡς προϋποθέσεις συνομιλιῶν», χωρὶς νὰ δίδουν κάτι, ἀφοῦ στην πραγματικότητα δὲν συνομιλοῦν. 
Κουβέντα ἁπλᾶ νὰ γίνεται.

Κύπρος μέ ἡμερομηνία λήξεως;2

Ἐν τῷ μεταξύ, συνεχίζεται τὸ ξεδιάντροπο δούλεμα, ἀφοῦ ὅ σοι πάει τὸ βασίλειο υἱὸς Ντενκτὰς προβάλλει τὸ αἴσθημα «ἀνασφαλείας» τῶν Τούρκων εἰσβολέων τῶν 80 ἑκατομμυρίων ἀπὸ τὴν σφαγιασθεῖσα καὶ καταπατημένη Κυπρούλα τοῦ ἠμίσεως, ποὺ συζητᾶ καὶ τὸν ἀφοπλισμό της, σὰν μέρος τῆς «λύσεως».

Ἀνατροπή, λοιπόν;
Στὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ ἀπουσιάζει παντελῶς τὸ Κυπριακό, κυριαρχεῖ τὸ ΕΣΡ, ἐνῶ στὰ Κυπριακὰ ἡ ἀνατροπὴ εἶναι κύριο θέμα.
Πρόκειται γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῶν ποσοστῶν τηλεθεάσεως, ἀφοῦ ἡ Χριστιάνα Ἀριστοτέλους καὶ ἡ Κωνσταντίνα Εὐριπίδου, ὅποιες κι ἂν εἶναι αὐτές, χάνουν ἀνατραπεῖσες ἀπὸ τὴν Ἐλίτα Μιχαηλίδου τοῦ κρατικοῦ ΡΙΚ.

Κύπρος μέ ἡμερομηνία λήξεως;

Χάρτης; Μὴν τὸ μεγαλοποιοῦμε!
Ἐδῶ ὁ Κολόμβος πῆγε στὴν Ἀμερικὴ χωρὶς χάρτη.
Περιμένουμε νά μᾶς πῇ ὁ ἀδειασμένος Πρόεδρός μας, ἴσως διὰ στόματος τοῦ HMV του, τοῦ μειληχίου Χριστοδουλίδου.

Κι ἐπειδὴ ἐπιμένει ἡ εἰρωνεία τῶν καιρῶν, μοῦ ᾖλθε σήμερα ἡ δίγλωσση δικοινοτικὴ ἄδεια σταθμεύσεως ἀναπήρων, ἴσως μόνον γιὰ νὰ μοῦ μάθῃ πῶς βλέπουν τὶς συνομιλίες γιὰ τὸ μέλλον τῆς Κύπρου, πῶς βλέπουν τὴν ἴδια τὴν Κύπρο, οἱ Τοῦρκοι:

Kibris son kullanma tarihi!
Κύπρος μὲ ἡμερομηνία λήξεως.

Τῖτος Χριστοδούλου

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply