Ὁ λακκοειδὴς Τάφος IV

Σὰν σήμερα, 18 Νοεμβρίου τοῦ 1876, ἡ ἐφημερὶς «Ἀλήθεια» ἀναφέρεται στὸν λακκοειδὴ Τάφο IV (τοῦ Ταφικοῦ Κύκλου Α) καὶ στὸ περιεχόμενό του, ποὺ ἦλθε στὸ φῶς τὸν Νοέμβριο τοῦ 1876.

Ὁ λακκοειδὴς Τάφος IV1

Ὁ τάφος ἐντυπωσιάζει μὲ τὸν πλοῦτο καὶ τὸ μέγεθός του.
Περιεῖχε τὶς ταφὲς τριῶν ἀνδρῶν καὶ δύο γυναικῶν.
Οἱ δύο ἀπὸ τοὺς νεκροὺς ἦσαν τοποθετημένοι ἀπὸ Βορρᾶ, κατ’ ἐξαίρεσιν τοῦ τυπικοῦ προσανατολισμοῦ ἀπὸ Ἀνατολὴ πρὸς Δύση.
Οἱ τρεῖς χρυσὲς νεκρικὲς προσωπίδες ἀποτελοῦν τὸ κατ’ ἐξοχὴν κτέρισμα τῶν ἀνδρικῶν τάφων, ἐνῶ σὲ μία ταφὴ ἀνήκει ἕνα χρυσὸ ἐπιστήθιο.

Ὁ λακκοειδὴς Τάφος IV2 Ὁ λακκοειδὴς Τάφος IV3 Ὁ λακκοειδὴς Τάφος IV4

Χλόη

Μυκῆναι, Νοέμβριος 1876…

Μυκῆναι, Νοέμβριος 1876…

 

(Visited 111 times, 1 visits today)
Leave a Reply