Ῥωσσικὰ ὅπλα ἄλλης …γενεᾶς στὴν Συρία

Ῥωσσικὰ ὅπλα ἄλλης ...γενεᾶς στὴν ΣυρίαΝομίζω ὅτι κάποιοι θὰ χάσουν τὸν ὕπνο τους πάλι!!!

Νέο ὑπερόπλο θὰ δοκιμάση ἡ Ῥωσσία στὴν Συρία κατὰ τῶν πρακτόρων ἀποκεφαλιστῶν τῆς Δύσεως!!!

Τὰ ἐπιθετικὰ ἐλικόπτερα Ka-52K Katran τοῦ ἀεροπλανοφόρου Admiral Kuznetsov ποὺ ἤδη εὑρίσκεται στὶς ἀκτὲς τῆς Συρίας καὶ συμμετέχει στὶς ἐπιχειρήσεις κατὰ τῶν τζιχαντιστῶν, θὰ κάνουν τὰ πρῶτα τὲστ σὲ συνθῆκες μάχης τοῦ Ὑπερηχητικοῦ Καθοδηγουμένου Βλήματος Μακρᾶς Ἐμβελείας κατὰ Ἁρμάτων Μάχης Hermes-K (ATGM)!!!

Ὅταν τὰ ὑπάρχοντα ἀντίστοιχα βλήματα, τόσο τῆς Ῥωσσίας ὄσο καὶ τῆς Δύσεως, ἔχουν ἀκτῖνα δράσεως 8-10 χλμ., τὸ Hermes-K ἔχει ἀκτίνα δράσεως 30 χιλιομέτρων.

Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα χαρακτηριστικά του εἶναι ἐπίσης ἐκτὸς συναγωνισμοῦ μὲ ὅ,τι ὑπάρχει μέχρι σήμερα.

Τὸ μοναδικὸ σύστημα ποὺ μπορεῖ νὰ συγκριθῇ μαζύ του  εἶναι τὸ Ἰσραηλινὸ Spike-NLOS, τὸ ὁποῖο ὅμως μπορεῖ νὰ τοποθετηθῇ σὲ τροχοφόρο σασί, τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ Hermes-K μπορεῖ νὰ ἐγκατασταθῆ τόσο σὲ ὀχήματα ἐδάφους, ὄσο καὶ σὲ ἐλικόπτερα καὶ πλοῖα ἐπιφανείας.

The Ka-52K Katran attack helicopters based on the Admiral Kuznetsov aircraft carrier deployed near Syria’s coastline will conduct first tests of Russia’s latest superweapon – the Hermes-K extreme-range anti-tank guided missile (ATGM) system developed by the well-known worldwide Tula Instrument Design Bureau.

The weapon could have been tested using ground-based platforms but the decision was taken to assess its performance in more difficult, ship-borne air operations.

The ATGM features a modular, solid fuel, supersonic, bi-caliber, multi-purpose, multi-stage fire-and-forget guided missile with a high-powered booster. Specifications: weigh-130kg, length-2,500mm, diameter: booster stage -210mm, sustainer stage – 130mm.

The Hermes-K boasts an outstanding operational range of 30km (20mi). For comparison, the US Hellfire’s range is 8km (5mi). The Russian Vikhr ATGM has a range of 8-10km (5-6,2mi). The Hermes-K’s missile can be equipped with either a cumulative or high-explosive warhead. Up to 12 missiles can be launched in a salvo.

Capable of infrared homing and laser guidance, the Hermes can track and kill over-the-horizon targets, which include armored vehicles, command posts, fortifications of various types, production facilities, manpower, surface targets and low-speed flying vehicles such as helicopters to be engaged day and night. If laser guidance fails, infrared sensors will guide it onto the heat-emitting source.

The ATGM can be equipped with a high-explosive high-fragmentation warhead weighing up to 28kg or an armor-piercing warhead capable of 1m penetration. The missile’s high-explosive/fragmentation warhead has a diameter of 130mm and a mass of 50kg and explosive power equivalent to 15kg of TNT. In the future the missiles can be also equipped with miniature radars that would provide even greater precision.

The speed is almost hypersonic. The missile’s first stage is a solid rocket engine to accelerate the warhead to a speed of 4680 km/s. The rocket climbs to a height of up to 28 km (17, 3 mi) till the first stage separates with the killing element guided on its own. At the stage of descending the speed of the warhead is within the range of 1, 5-2M.

The Hermes has a fire control system with at least four target channels. The guidance is done with the help of Arbalet onboard radar, the stabilized optical electronic guidance system GOES-451 of the Katran helicopter and the tactical information exchange radio channel receiving information from other sources, including the Tu-214R reconnaissance aircraft. Laser can illuminate at least two targets at a distance of 25km.

The system can engage air targets at a range of up to 15km. In theory, the homing system allows interception of air targets at a distance of 100km. The planned installation of new phased array radar in combination with the R-77/RVV-SD missile will make a long-range air-to-air engagement possible.

The operational deployment of the Hermes-K in Syria will save lives. The range of Vikhr 9k121 ATGMs used now is 8-10km to make it vulnerable to portable surface-to-air systems (MANPADs). It has been recently reported that the MANPADS have appeared in the inventory of rebels. The Hermes can strike the militants at safe distances to greatly enhance the effectiveness of operations.

Israel’s Spike-NLOS system is the only system with comparable range but it can be mounted on wheeled chassis while the Hermes type ATGMs can be installed on ground tracked vehicles, helicopters and surface ships. This capability makes the Hermes unique – the weapon beyond compare.

A range exceeding that of the weapons defending a typical target, the ability to penetrate 1,000mm of armor operating round-the-clock in all-weather conditions make the Hornet the best ATGM in the world. This is a weapon that terrorists should fear.

strategic-culture

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 145 times, 1 visits today)
Leave a Reply