Χειραγωγώντας μέσῳ τῆς …ἱστορίας!!!

Χειραγωγώντας μέσῳ τῆς ...ἱστορίας!!!

Πόσες φορές ἔχω πεῖ: «Μελετᾶτε τὴν Ἱστορία, γιὰ νὰ μπορεῖτε νὰ ἀντιληφθεῖτε καλλίτερα τὰ πράγματα ποὺ συμβαίνουν γύρω σας!»

Ἀλλὰ ἐδῶ τίθεται τὸ μέγα ἐρώτημα…. Ποιά ἱστορία;;;;
Αὐτή τῆς ΕΡΤ καί τοῦ ΡΙΚ;;;;
Αὐτή τοῦ Μπογιοπούλου, τοῦ Τράγκα, τοῦ Κουφοπούλου, τοῦ Λιάνη, τοῦ Χαρδαβέλλα;;;

Γιατὶ διαβάζω καὶ ἀκούω πράγματα καὶ θαύματα!!!!
Μέχρι καὶ τὸν Γρίβα ἀνέστησαν …γιὰ νὰ εἶναι ὁ …δῆθεν ὁ Ἡγέτης τοῦ Πραξικοπήματος….
Οὐδεὶς γνωρίζει πραγματικὰ τὸ τὶ ἔγινε στὴν Κοφίνου.
Οὐδεὶς γνωρίζει πραγματικὰ τὶ ἀκριβῶς ἔγινε στὰ Κόκκινα.
Οὐδεὶς γνωρίζει τὶ πραγματικὰ συνέβη στὸ Πραξικόπημα…

Πασάλειμμα… Ἐπιδερμικὴ γνῶσις…
…ἴσα ἴσα γιὰ νὰ ἔχουμε (πληροφορίες) καὶ νὰ ἀφορίζουμε…!
Νὰ ἔχουμε νὰ στοχοποιοῦμε…

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply