Βασιλευομένη ἤ ἀβασίλευτος δημοκρατία;

Σὰν σήμερα, τὸ 1974, γίνεται δημοψήφισμα γιὰ τὸ Πολιτειακὸ στὴν Ἑλλάδα.
Ὑπὲρ τῆς Ἀβασιλεύτου Δημοκρατίας ἐψήφισε τὸ 69,2%.
Μὲ αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα μπαίνει τέλος σὲ μίαν μακρὰ πορεία τοῦ Θρόνου στὴν Ἑλλάδα, ποὺ ἔφερε ἀναμφίβολα μεγάλα γεγονότα στὸν τόπο μας.

Βασιλευομένη ἤ ἀβασίλευτος δημοκρατία;

Προσωπικὰ δὲν μπορῶ νὰ ἐκφέρω γνώμη γιὰ τὸ ἐὰν καλῶς ἤ κακῶς ἔτσι ἀπεφάσισε ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς τότε, μὲ βάση τὰ πρόσωπα ποὺ ἀπετέλεσαν τὸν μεταπολιτευτικὸ θίασο Προέδρων Δημοκρατίας, ποὺ πάντα ὑπῆρξε αἰτία ἐκβιασμοῦ, ἤ ἀκόμη καὶ διενεργείας ἐκλογῶν.

Ἐὰν ὁ βασιλεὺς συνταγματικὰ – μὲ βάση τὴν συνταγματικὴ ἀναθεώρηση, ποὺ ἀφήρεσε καθήκοντα καὶ δικαιώματα στοὺς Προέδρους τῆς Δημοκρατίας – ἐγίνετο «ἀνεύθυνος Ἄρχων», ἧτοι «γλάστρα», ὅπως π.χ. ὁ Παπούλιας ἤ ὁ Πάκης, δὲν θὰ εἶχα πρόβλημα νὰ εἴχαμε Βασιλευομένη Δημοκρατία, γιατὶ δὲν βλέπω κάποιαν διαφορά.
Πολλῷ δὲ μᾶλλον σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν εὐφυΐα τῶν διατελεσάντων Προέδρων τῆς Δημοκρατίας, μὲ τὸν ἔκπτωτο ἄνακτα.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

(Visited 123 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Βασιλευομένη ἤ ἀβασίλευτος δημοκρατία;

  1. Επειδή εμείς όμως μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη, επισημαίνουμε ότι το κληρονομικό δικαίωμα της βασιλείας, σου αφαιρεί μόνιμα την δυνατότητα επιλογής και επιπλέον σου κάθεται στον σβέρκο ο κάθε κρετίνος και το περιβάλλον του, όπως διδάσκει η ιστορία.

Leave a Reply