Θὰ μᾶς μείνουν ὅμως οἱ …θεωρίες!!!

Δὲν φαίνεται ἀκόμη νὰ συνειδητοποιοῦν οἱ κυβερνῶντες μας ὅτι τὰ πάντα ἀλλάζουν στὴν Εὐρώπη καὶ θὰ εἶναι οἱ πρῶτοι ποὺ οἱ Εὐρωπαῖοι θὰ τοὺς «ξεφορτωθοῦν» καὶ μάλιστα πολὺ ἀνώμαλα.

Θὰ μᾶς μείνουν ὅμως οἱ ...θεωρίες!!!

Οἱ Βόρειοευρωπαῖοι ἑτοιμάζονται πυρετωδῶς γιὰ τὸ ἐπόμενον βῆμα, ποὺ ἀποτελεῖ πλέον ἀνάγκη καὶ σχέδιον ἐπιβιώσεώς τους.
Ἕνα σχέδιον ποὺ περιλαμβάνει ὡς λύση μίαν μικροτέρα, ἀλλὰ συμπαγή, Εὐρώπη.

Κι ἐμεῖς θὰ μείνουμε μὲ τὶς θεωρίες μας, τὶς ἴντριγκες καὶ τὰ ὑπέρογκα χρέη.
Κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα θὰ μείνουμε μὲ τοὺς ἡγέτες ποὺ μᾶς ἀξίζουν.

Θεοφανάκης Στέφανος

 

(Visited 110 times, 1 visits today)
Leave a Reply