Χρειάζονται ἕναν Χαλίφη στὸ …Λονδίνο!

Χρειάζονται ἕναν Χαλίφη στὸ ...Λονδίνο!Χίλιοι Μουσουλμάνοι ἀποκλείουν τοὺς δρόμους τοῦ Λονδίνου φωνάζοντας Ἀλάχου Ἄκμπαρ καὶ ἀπαιτώντας Ἰσλαμικὸ Χαλιφᾶτο!!!

Ἕνας «ποιητής» ἀπήγγειλε: «Χρειαζόμαστε ἕναν Χαλίφη ποὺ θὰ καθαρίση αὐτοὺς τοὺς δρόμους, ὁ ὁποῖος θὰ νικᾶ στρατοὺς καὶ θὰ πολεμᾶ!».

Ἕνα ἀπὸ τὰ συνθήματα:

«Ἡ Παγκόσμια κυριαρχία στὰ χέρια μας. Μποροῦμε νὰ ἐξαπλωθοῦμε καὶ νὰ καθαρίσουμε αὐτοὺς τοὺς ἠλιθίους”

Δὲν εἶναι ξεκάθαρο τὸ ποιὸς διῳργάνωσε αὐτὸ τὸ «πράγμα».

1000 Muslims block London streets chanting Allahu Akbar to demand Islamic caliphate
MORE than 1000 Muslims took to the streets of London last night chanting Allahu Akbar and demanding an Islamic caliphate.

The street outside the empty embassy in Belgrave Square, London, was closed off as it filled with protestors and Islamic leaders chanting loudly and calling for America to be punished over Aleppo.

The demonstration became an alternative to an official rally calling for an end to the bloodshed in Syria outside Downing Street.

During the speeches which lasted almost an hour the crowd chanted Allahu Akbar ‘God is the greatest’ and cheered for those calling for a global caliphate.

A poet invited to talk shouted: “We need a Caliph who will clean up these streets. Who will smack up armies and who will back beef [fighting].

“Backhand your missiles back to your land, that’s the plan.

“World domination at hand. We can expand and take out these fools.”

The crowd largely segregated into men and women with many of the women wearing Islamic clothing.

According to website Breitbart one protester appeared to be waving a Taliban flag, while others were handed placards made by Hizb ut-Tahrir Britain, which calls for the reestablishment of a caliphate.

It is unclear who organised the demonstration.

express.co

Παπανικολάου Σωτήρης

 

(Visited 120 times, 1 visits today)
Leave a Reply