Διασώζοντας τὸ δικαίωμα στὴν τιμή, γιὰ μίαν ὁλόκληρη χώρα…

«Τὸ 1931 ὁ φασισμὸς στὴν Ἰταλία ἐπέβαλε στοὺς πανεπιστημιακοὺς καθηγητὲς – 1.200 ἐκείνην τὴν ἐποχὴ – ἕναν ὅρκο πίσετως στὸ καθεστὼς Μουσολίνι.
Μόνον δώδεκα καθηγητὲς ἠρνήθησαν κι ἔχασαν τὴν δουλειά τους.

Ἴσως οἱ 1.188 ποὺ παρέμειναν νὰ εἶχαν ἀξιοσεβάστους λόγους.
Ὅμως οἱ δώδεκα ποὺ ἠρνήθησαν ἔσωσαν τὴν τιμὴ τοῦ Πανεπιστημίου καὶ τελικῶς τὴν τιμὴ τῆς χώρας.»

Οὐμπέρτο Ἔκο

Διασώζοντας τὸ δικαίωμα στὴν τιμή, γιὰ μίαν ὁλόκληρη χώρα...

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 90 times, 1 visits today)
Leave a Reply