Φιμώνονται στόματα πίσω ἀπό τήν δολοφονία τοῦ πρέσβεως;

Ποιοί ἤθελαν να τοῦ κλείσουν τό στόμα;

Φιμώνονται στόματα πίσω ἀπό τήν δολοφονία τοῦ πρέσβεως;1
Ποιοί ἤθελαν νά κοποῦν τά νήματα ἐπικοινωνίας;

«Ἡ ἐπίσημος ἐκπρόσωπος τοῦ ῥωσσικοῦ ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα ἀνεκοίνωσε ὅτι ὁ πρέσβυς Κάρλοφ εἶχε ἐπαφὲς μὲ τοὺς Συρίους ἀντικαθεστωτικοὺς καὶ «αὐτὸ προδίδει στὴν τραγωδία νέα διάσταση»…»

Προφανῶς οἱ Σύριοι ἀντικαθεστωτικοὶ (ποὺ συνειδητοποίησαν ὅτι ἐχρησιμοποιήθησαν – ἔστᾦ καὶ μὲ τὸ « ἀζημίωτο»-  ἀπὸ τὶς Η.Π.Α. καὶ τὸ  Ἰσραήλ, γιὰ νὰ ἀνοίξουν τὸν δρόμο σὲ ἕνα Ἰσλαμικὸ Χαλιφᾶτο), ἑτοιμάζονταν νὰ περάσουν στὸ ἀπέναντι στρατόπεδο.

Καὶ θὰ εἶχαν νὰ ποῦν πολλά, γιὰ πολλούς…

Ἰδιαίτερα ἐὰν τὸ Ἰσραὴλ διέτασσε τὶς Η.Π.Α. νὰ θολώσουν τὰ νερά, μεταφέροντας τὸ παιχνίδι στὰ διεθνῆ δικαστήρια…

Διονύσιος Χοϊδᾶς

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

Ὁ δολοφόνος τοῦ πρέσβεως ἔπεσε νεκρὸς (τὶ σύμτπωσις!!!) ἀμέσως μετὰ ἀπὸ τὸ ἔγκλημά του.
Οὔρλιαζε κατὰ τῶν Ῥώσσων (κι ἄλλη σύμπτωσις;) ὡς …συμπαραστάτης καὶ ταὐτσιμένος μὲ τοὺς ἀποκεφαλιστές, μετὰ τὴν ἀνακατάληψιν τοῦ Χαλεπίου ἀπὸ τὶς δυνάμεις τῆς Συρίας καὶ τῆς ‘Ρωσσίας.

Στὸ μεταξὺ παρασκηνιακὰ συμβαίνουν πολὺ σοβαρὰ γεγονότα στὴν Συρία.

Ἀπεβιβάσθησαν Βρεταννοὶ (ΝΑΤΟ) στὴν Συρία, γιὰ νὰ ἐνισχύσουν τοὺς ἀποκεφαλιστές:

Βρεταννοὶ στὴν Συρία γιὰ νὰ ἐνισχύσουν «ἐπαναστάτες»!!!

Δεκατέσσερις (14) ἀξιωματοῦχοι ἐπισήμως (ἀνεπισήμως περισσότεροι ἀπὸ 130) τῆς Δύσεως καὶ τοῦ ΝΑΤΟ ἔπεσαν στὰ χέρια τοῦ Συριακοῦ Στρατοῦ.
Ἀμερικανοὶ (22), Βρεταννοὶ (16), Γάλλοι (21), Γερμανοὶ (14), Μαροκινοί, Καταριανοί, Ἰσραηλινοὶ (7), Σαουδάραβες, Τοῦρκοι (62) καθὼς καὶ ἄλλοι ΝΑΤΟϊκοί, συνελήφθησαν στὸ Χαλέπι ἀπὸ τὸν Ἐθνικὸ Συριακὸ Στρατό, σὲ ὑπόγειο ἀπὸ ὅπου ἐπιχειροῦσαν κατὰ τῶν δυνάμεων τοῦ Συριακοῦ στρατοῦ, συνεργαζόμενοι μὲ τὶς δυνάμεις τοῦ χαλιφάτου καὶ συντονίζοντας τὶς ἐπιθέσεις κατὰ Ῥώσσων καὶ Συρίων.

Σαφῶς καὶ δὲν ἦσαν μόνοι τους, ἀλλὰ διέθεταν ἱκανὸ ἀριθμὸ ἀκολούθων καὶ ἐπιτελικῶν, γιὰ νὰ μποροῦν κάποιοι σήμερα νὰ ἀνεβάζουν τὸν ἀριθμὸ τῶν συλληφθέντων στοὺς 130.

BREAKING: 14 US-Led Coalition Military Advisers Captured by Syrian Special Forces in Aleppo

Τρομοκρατικὰ κτυπήματα στὸ Βερολῖνο καὶ στὴν Ζυρίχη παραλλήλως.
Νέοι «ἀντιτρομοκρατικοί» νόμοι ἔπονται.

Ξημερώνει μία Εὐρώπη δούλων, μὲ τὴν βούλα, στὴν ὁποίαν οἱ, φόρου ὑποτελεῖς, λαοὶ θὰ πληρώνουν μὲ τὸ αἷμα τους πολέμους (γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου) κατὰ τῶν …«κακῶν», ἐνᾦ τὸ θέατρον τῶν ἐπιχειρήσεων θὰ λάβη χώρα καὶ σὲ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη.

Ἡ δολοφονία τοῦ πρέσβεως ἐκτὸς ἀπὸ βιτρίνα ἦταν καὶ πρόσχημα.
Τώρα ξεκινοῦν τὰ …εὔμορφα καὶ τὰ σπουδαία!!!

Φιλονόη

(Visited 260 times, 1 visits today)
Leave a Reply