Ὥρα νὰ ἐκφρασθῇ ἡ ῥωσσικὴ βία…

Μετὰ τὴν χθεσινὴ ψυχρὴ δολοφονία τοῦ Ῥώσσου πρέσβεως στὴν Τουρκία, καὶ μάλιστα ἀπὸ ἀστυνομικό, ἂς μὴν ἀμφιβάλῃ κάποιος γιὰ τὸ τὶ θὰ ἀκολουθήση…

Ὥρα νὰ ἐκφρασθῇ ἡ ῥωσσικὴ βία...

Ἡ γνωστὴ ἀντίδρασις τῶν Ῥώσσων εἶναι ἀργὰ καὶ μεθοδικά, ἀφοῦ ἔχουν ὅλα τὰ στοιχεῖα καὶ τὶς ἀποδείξεις, νὰ ἀντιδράσουν δυναμικὰ ἔως καὶ βίαια.
Ἡ ἀπάντησίς τους θὰ ἀκουσθῆ παντοῦ κι ἀπὸ ὅλους…

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 224 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Ὥρα νὰ ἐκφρασθῇ ἡ ῥωσσικὴ βία…

  • Ἔχω πολλάκις δηλώσει πὼς πιστεύω ὅτι καὶ ὁ Ἐρντογὰν καὶ ὁ Ποῦτιν εἶναι γνῶστες, σύμφωνοι καὶ συνένοχοι τῶν ὅσων συμβαίνουν. Δῆλα δή… Ἐὰν πράγματι (ποὺ μᾶλλον ἔτσι φαίνεται) ἦταν σκηνοθετημένη ἡ δολοφονία (μὲ ἢ χωρὶς εἰσαγωγικά) τότε καὶ οἱ δύο (φερόμενοι ὡς) ἡγέτες γνώριζαν, συνῄνεσαν καὶ σιωποῦν περὶ τῶν σκηνοθετημάτων.
   Κατ’ ἐπέκτασιν, ἐὰν συνυπολογίσουμε καὶ τὶς «τρομοκρατικές» ἐξάρσεις ἐντὸς εὐρωπαϊκῶν ἐδαφῶν, ἔχουμε ἕτοιμο τὸ σκηνικὸ τῆς ἐπιστρατεύσεως τζιχαντιστῶν γιά:
   -Πάταξιν τῆς τρομοκρατίας στὰ σημεία τοῦ πλανήτου ποὺ γεννᾶται (πρόσχημα ἐπιθέσεως σὲ ἰσλαμικὲς χῶρρες). Δὲν ὑπάρχει Εὐρωπαῖος ποὺ θὰ πάη νὰ πολεμήση σὲ ἄλλα ἐδάφη πλέον.

   Παραλλήλως.
   – Αὔξησις τῶν ἀναταραχῶν στὴν Τουρκία καὶ στὴν Οὐκρανία, γιὰ νὰ δοθοῦν τὰ ἐπίσημα «κίνητρα» καταπολεμήσεως τῶν πυρήνων ποὺ τὰ δημιουργοῦν (ἀκόμη καὶ συμπράξεις ΝΑΤΟ-Ῥωσσίας) στὴν Τουρκία καὶ ὅπου ἀλλοῦ. (Πρόσχημα γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς ‘Ρωσσίας ἀπὸ τὰ ἐπίσημά της σύνορα καὶ εἰσβολὴ στὴν Τουρκία.-Μὴν ξεχνᾶς τὴν συμμετοχὴ τῆς Ῥωσσίας στὴν διάλυσιν-λεηλασία τῆς Λιβύης)
   – Αὔξησις τῶν τρομονόμων καὶ ἐγκλεισμὸς τῶν πολιτῶν τῆς Εὑρώπης σὲ τεχνητὰ περιβάλλοντα, ἰδανικὰ ὅμως γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν πολυεθνικῶν νόμων. (Βλέπε καὶ CETA).

   Ἐὰν συνυπολογίσουμε καὶ τὶς βλέψεις κάποιων πρὸς τὸν Καύκασο, τότε συζητᾶμε γιὰ τὴν τελικὴ εὐθεία πρὸ τῆς τελικῆς ἐκρήξεως, ποὺ μὲ πρόσχημα τὰ λαϊκὰ συμφέροντα θὰ διαλύση κάθε ἐθνικὸ ἱστό.

   Ἔχω ἀρχίσει νὰ πιστεύω πὼς ἦταν πολὺ τεχνητὴ καὶ κακῶς στημένη παράστασις, ἀλλὰ γιὰ τὴν ὥρα δὲν γνωρίζουμε τὰ τελικά τους (ἐπὶ μέρους πάντα) κίνητρα.

Leave a Reply