Νύκτα τρομοκρατίας καὶ στὸ Βερολῖνο!!!

Σημαδιακὴ ἡ ἐχθεσινὴ βραδιά.
Μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Ῥώσσου πρέσβεως στὴν Ἄγκυρα, νέο τρομοκρατικὸ κτύπημα στὴν Εὐρώπη.

Ἀκόμη ἑννέα νεκροὶ καί, τοὐλάχιστον, 50 τραυματίες ἀπὸ τὴν τυφλὴ ἐπίθεση ἐχθὲς τὸ βράδυ, μὲ φορτηγό, σὲ χριστουγεννιάτικη ἀγορά, στὸ Βερολῖνο.Νύκτα τρομοκρατίας καὶ στὸ Βερολῖνο!!!3

 

Μία ἐπίθεσις ποὺ θυμίζει ἐκείνην τῆς Γαλλίας, ἀπὸ τὸν περασμένο Ἰούνιο, ὅταν φορτηγὸ ἔπεσε ἐπάνω στὸ πλῆθος σκοτώνοντας 84 καὶ τραυματίζοντας 150 ἀθώους πολῖτες.

Νύκτα τρομοκρατίας καὶ στὸ Βερολῖνο!!!

Τὸ φορτηγὸ εἶχε πολωνικὲς πινακίδες καὶ ἀνήκει σὲ πολωνικὴ ναὐτιλιακὴ ἑταιρεία, μὲ ἕδρα τὸ Γκντάσκ, ἀλλὰ οἱ ἀρχὲς ἐξετάζουν τὴν πιθανότητα κλοπῆς του.

Νύκτα τρομοκρατίας καὶ στὸ Βερολῖνο!!!3

Οἱ προειδοποιήσεις ὑπῆρχαν ἀπὸ καιρό, γιὰ ἐπιθέσεις κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Χριστουγέννων.

Εἶναι φανερὸ πλέον σὲ ὅλους μας πὼς οἱ ἑορτὲς αὐτὲς θὰ εἶναι διαφορετικές.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 93 times, 1 visits today)
Leave a Reply