Ἱστορική δικαστική ἀπόφασις κι ἄλλα …ἀπελευθερωτικά;

Αναφορικά με την «ιστορική απόφαση», που υποτίθεται ότι «διαγράφει τα δάνεια όλων των Ελλήνων», κι επειδή ρωτούν όλοι με τηλέφωνα και με mail τι απόφαση είναι αυτή, η θέση μου είναι η εξής:

Πρόκειται για μια απόφαση που δέχθηκε ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής την οποία είχε βγάλει η τράπεζα, για επιχειρηματική απαίτηση.

Δεν προέκυψε ούτε μετά από Συλλογική ή ατομική αγωγή, δεν δημιούργησε νέα μείζονα πρόταση δικανικού συλλογισμού (δεν επιτρέπεται, άλλωστε, γι’ αυτό κι εφήρμοσε το 281ΑΚ), δεν καινοτόμησε στην ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού και κατέληξε με μια εύλογη υπαγωγή των συμβάντων στον ανωτέρω κανόνα δικαίου.

Ούτε διαγράφει τα δάνεια όλων των Ελλήνων, ούτε αποτελεί το πρώτο σάλπισμα μιας κατά φαντασίαν δικαστικής επαναστάσεως, ούτε καν μπορεί να εφαρμοσθεί σε άλλες περιπτώσεις, στις οποίες δεν υπάρχουν τα ίδια πραγματικά περιστατικά.

Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη όλων μας στην ελπίδα, αλλά από το σημείο εκείνο, που η βάσιμη ελπίδα δίνει την θέση της στην καλπάζουσα φαντασία, με στόχο την πολιτική εκμετάλλευση (και όχι μόνον) όλη αυτή η φασαρία προσομοιάζει περισσότερο σε απόπειρα εξαπατήσεως, παρά σε ελπιδοφόρα είδηση.

Αυτά.

Μαρινᾶκος Μάριος

εἰκόνα

(Visited 172 times, 1 visits today)
Leave a Reply