Φασιστικὲς μνῆμες ξυπνᾶ ἡ …Μυρτῶ!!!

Ἀλλὰ οὐδέποτε ἡ Κούνεβα!!!

Βασίλης Κουφόπουλος…
Δημοσιοκάφρος ΟΛΚΗΣ τῆς φωλέας τοῦ Ῥαδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τοῦ Χατζηπάπαρα…..

Ἐχθὲς τὸ πρωΐ, σὲ παρέμβαση ἀκροατοῦ γιὰ τὴν Κούνεβα καὶ τὰ φράγκα ποὺ καβάντζωσε ἀπὸ δωρεές, ὁ ἐν λόγῳ παρεδέχθη ὅτι τὸ Δημοσιοκαφρικὸ κατεστημένο τῶν Διεθνιστῶν ὑπηρετῶν του, προπαγάνδισε ἐπισταμένως τὸ «πάθημα» τῆς κυρίας Κούνεβα καὶ προώθησε τὸ κλίμα γιὰ δωρεές!!!

Καὶ μόλις ὁ ἀκροατὴς τοῦ εἶπε «γιατί δέν κάνατε τό ἴδιο γιά τήν Μυρτώ, ποὺ τὸ τέρας ὁ Πακιστανὸς τὴν κατέστησε «φυτό», ἡ ὁποία Μυρτὼ χρειαζόταν τὰ χρήματα γιὰ τὶς ἀλλεπάλληλες νευροχειρουργικὲς ἐπεμβάσεις», τοῦ ἀπήντησε: «Μὲ αὐτὰ ποὺ λέτε μοῦ θυμίζετε χούντα!!!»

Νὰ τοὺς χαίρεσαι χατζηπαπάρα τοὺς ἐκλεκτούς σου!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Φασιστικὲς μνῆμες ξυπνᾶ ἡ …Μυρτῶ!!!

Leave a Reply