Ζήτω οἱ …καθαρίστριες!!!

Κάτω αὐτοὶ ποὺ τὶς …ἐπολέμησαν!!!

πρῶτο θέμα

Ζήτω τὰ κομματόσκυλα!!!
Κάτω αὐτοὶ ποὺ δὲν τὰ ἀνέχονται!!!

πηγὴ

Ζήτω ὁ διαπλεκόμενος καὶ καλὰ ἐξαγορασμένος συνδικαλισμός!
Κάτω αὐτοὶ ποὺ τὸν ἀντιμάχονται!!!

ἐλευθεροτυπία

πρῶτο θέμα

πηγὴ

Ὁ ἀπόλυτος ἐξευτελισμὸς τῆς ἀριστείας μέσα ἀπὸ τὸ κράτος καραγκιόζηδων, τυχαρπάστων, γυμνοσαλιάγκων, κωλοσουρναμένων, γλειψοπατουσάκηδων καὶ ξεπουλημένων σκουληκίων.
Τὸ ἀπόλυτο τίποτα ἐπὶ τῶν κεφαλῶν μας, ποὺ ἐπὶ πλέον μᾶς κουνοῦν καὶ τὸ δάκτυλο, ἀπειλώντα μας.
Τὰ σκουπίδια τοῦ πλανήτου, ποὺ ἐμεῖς συντηροῦμε καὶ εἰς βάρος μας πλουτίζουν…

Σὲ μίαν κοινωνία ποὺ πλέον ἡ ἐπιβίωσις εἶναι κάτι ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνον, γιὰ κάθε ἀξιοπρεπὲς ὄν, τὰ σιχάματα τοῦ πλανήτου, ποὺ ὡς γνωστὸν πρῶτα ἐπούλησαν ἐμᾶς καὶ μετὰ κάθε ἔννοιαν δικαίου, ἰσονομίας καὶ ίσοῤῤοπίας, ἐξακολουθοῦν νὰ ἐπιβιώνουν, ῤουφώντας μας τὸ αἷμα, πάντα στὶς πλάτες μας καὶ δίχως ἐνοχές, ἐννοεῖται!!!
Αὐτὰ τὰ σούργελα μάλιστα ἐκτὸς πλέον τοῦ ὅ,τι κατέχουν θέσεις κλειδιά, στὰ δημόσια ζητήματα τῆς χώρας, στὴν ἐθνικὴ ἄμυνα καὶ στὴν κοινωνικὴ ἀσφάλεια, διατηροῦν τὰ λάφυρά τους (καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ προϊόντα ἀπὸ τὶς …«συμφωνίες» τους) ὄχι μόνον ἐκτὸς τῆς χώρας, μά, κυρίως σὲ ἐπενδύσεις τέτοιες, ποὺ κατὰ τὰ δικά τους πιστεύω, δὲν κινδυνεύουν!!!
(Κούνια ποὺ τοὺς κούναγε… Ὅταν λέμε π@υτάνα ὅλα τὸ ἐννοοῦμε!!!)

Τὸ μεγαλύτερό μας λάθος λοιπόν, κατὰ πῶς φαίνεται, ἦταν ποὺ δὲν ἐγίναμε καθαρίστριες!!!
Τὸ ἐπόμενόν μας, ἐπίσης πολὺ μεγάλο λάθος. ἦταν ποὺ δὲν  ἐνεπλάκημεν μὲ τὸν ἀπολύτως ἐλεγχόμενον (ἀπὸ τοκογλύφους πάντα) συνδικαλισμό!!!
Τὸ ἀμέσως ἐπόμενόν μας λάθος ἦταν ποὺ δὲν τὰ πήραμε (ὅσοι ἀπὸ ἐμᾶς) ἀπὸ κάποιο κόμμα…

Κι αὐτὸ τώρα τὸ πληρώνουμε ἀκριβά, ἐφ΄ ὅσον:

  • οὔτε θέσεις στὰ εὐρωκοινοβούλια κατέχουμε…
  • οὔτε σὲ δικαστήρια καταλήξαμε γραμματεῖς καὶ …φαρισαῖοι, μὰ κυρίως,
  • οὔτε σὲ περιφερειακὰ πρωθυπουργικὰ γραφεῖα, ἐπιτύχαμε νὰ ἀναλάβουμε τὶς διευθυντικὲς θέσεις…

Ἀφῆστε δὲ ποὺ τὸ πόθεν δὲν θὰ συνεβάδιζε μὲ τὸ ἀπέραντο (κι ἄνευ -τρύπιου- πάτου σήμερα) ἔσχες μας…
…ἀλλὰ αὐτὸ παραμένει δευτερεῦον, σὲ ἕναν πλανήτη ποὺ ἐπιβραβεύονται τὰ σκουλήκια καὶ τὰ σκουπίδια, γιὰ νὰ φιμώνουν τοὺς ἀξίους, τοὺς ἀρίστους καὶ τοὺς ἱκανούς.
Ἐνᾦ τώρα…

Ἐκτὸς δῆλα δὴ τοῦ ὅτι ἤμασταν …χαζοί, ποὺ δὲν πήγμαε μὲ τὸ τσοῦρμο τῶν ἀλητηρίων, στὰ πλουσιοπάροχα ἀμειβόμενα συνδικαλιστικὰ παραμάγαζα…
…ἐκτὸς δῆλα δὴ ποὺ ἤμασταν ἀκόμη περισσότερο χαζοί, ἐφ΄ ὅσον δὲν ἐνεπλάκημεν μὲ τὰ κομματικὰ ἐκτρώματα τῆς «μεταπολιτεύσεως»…
…ἐπὶ πλέον εἴμεθα διπλοτριπλὰ χαζοί, ἐφ΄ ὅσον δὲν διεκρίναμε (κι ἀκόμη δὲν τὸ ἔχουμε ξεκαθαρίσει…!!!) τὸ εἶδος αὐτῶν ποὺ μοῦ τὸ ἔπαιζαν «ἐθνοσωτῆρες»…

Ἔχουμε ἀκόμη λίγον δρόμο γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ κόψουμε τὶς ἐπιδοματικές τους ἁρπακτές.
Ἔως τότε, γιὰ ὅσο, καλὸ εἶναι νὰ παύσουμε νὰ τοὺς τροφοδοτοῦμε, πληρώνοντας φόρους, εἰσφορὲς καὶ λοιπὲς ἄλλες ἁρπακτές, ποὺ ἐπιμηκύνουν τὸν χρόνο παραμονῆς τους σὲ θέσεις ἐξουσίας καὶ διαχειρίσεως δημοσίων περιουσιακῶν στοιχείων, μά, κυρίως, ἀπομειώσεως τῶν δικῶν μας βαθμῶν ἐλευθερίας..

Φιλονόη

Σημείωσις

Οἱ ψίθυροι καὶ (κάποιες) καταγγελίες, γιὰ …«ἱεροδουλικές» ὑπηρεσίες, ἐλέγχονται ὡς ἀνακριβεῖς, ἐφ΄ ὅσον δὲν προσκομίζονται τὰ σχετικά, ἀποδεικτικά, στοιχεῖα.

εἰκόνα

(Visited 151 times, 1 visits today)
Leave a Reply