Ῥῶσσοι διπλωμάτες ἀπελαύνονται ἀπὸ τὶς Η.Π.Α. ὡς …κατάσκοποι!!!

Διπλωματικὴ ἐξακολούθησις ἑνὸς ἀκηρύκτου (ῥωσσο-αμερικανικοῦ) πολέμου…
..ποὺ συνεχίζεται ἀμείωτος…

Τριάντα πέντε (35) Ῥῶσσοι διπλωμᾶτες ἔλαβαν προθεσμία 72 ὡρῶν γιὰ νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἐνᾦ ἀπὸ τὸ μεσημέρι τῆς Παρασκευῆς (σήμερα), ὥρα Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, ἀπηγορεύθη ἡ πρόσβασις τῶν Ῥώσσων ἀξιωματούχων στὰ δύο συγκροτήματα κατοικιῶν, τὰ ὁποῖα ἐχρησιμοποιοῦντο ἀπὸ τοὺς Ῥώσσους διπλωμάτες.

U.S. evicts Russians for spying, imposes sanctions after election hacks

Σὰν αἰτιολόγηση τῆς σκληρῆς, ὅσο καὶ παράξενης, αὐτῆς ἀποφάσεως, ἀναφέρεται ἡ παρενόχλησις Ἀμερικανῶν διπλωματῶν στὴν Μόσχα!

Ἀναμένται μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον ἡ ἀντίδρασις τῆς Μόσχας!

Θεοφανάκης Στέφανος

 

 

(Visited 73 times, 1 visits today)
Leave a Reply