Βολευόμενοι ἅπαντες μὲ τὸ …κουκούλωμα τοῦ Κυπριακοῦ!!!

Ἡ carta caccata τῶν χαρτῶν.

Ἔδαφος ἔναντι ἀναγνωρίσεως.
Δηλαδὴ νομιμοποίησις τῶν κεκτημένων τοῦ νικητοῦ.

Ἡ δεδομένη πρακτικὴ στὶς Διεθνεῖς Σχέσεις, γιὰ τὴν ἐννομοποίηση τῆς ὑποταγῆς τοῦ μικροῦ κι ἀνισχύρου. Ἰδέτε τὸ Ὄσλο. Πόσο τελικά πῆραν ἀπό τήν… συμπεφωνημένη Δυτική Ὄχθη οἱ Παλαιστίνιοι;
Μόνον ποὺ οἱ Ἰσραηλινοὶ βολεύονται μὲ τὴν λύση τῶν δύο κρατῶν καὶ φοβοῦνται τὸν πληθυσμιακὸ παράγοντα, σὺν ἀνθρώπινα καὶ πολιτικὰ δικαιώματα τῶν Παλαιστινίων, σὲ ἐνιαῖο κράτος, ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι διεκδικοῦν περαιτέρω δικαιώματα καὶ καταλυτικὸ ἔλεγχο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας μὲ τὸ ἐνιαῖο κράτος.

Ὄσο γιὰ τοὺς χάρτες, πρόκειται κυριολεκτώντας, γιὰ ἀσκήσεις ἐπὶ χάρτου. Μεγιστοποίησις ἀριθμοῦ ὀνομαστικῆς ἐπιστροφῆς σὲ συνοριακὰ κεφαλοχώρια, μὲ ἐλαχιστοποίηση στρατηγικοῦ ἐδάφους, κι ὅπως φαίνεται, σὲ βάθος χρόνου, ποὺ θὰ καταστήση καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν συμπεφωνηθέντων νέο κάθε φορὰ θέμα διαπραγματεύσεων, μὲ ἀνταλλάγματα πρὸς τοὺς Τούρκους.
Ποὺ ἤδη, παίρνουν τὰ πάντα, ὄχι στὸ πέρας τῶν συνομιλιῶν, ἀλλὰ ζητώντας τα ὡς προϋπόθεση γιὰ νὰ ὑπάρξουν συνομιλίες.

Τὸ Κυπριακὸ ὡς θέμα διαχωρισμοῦ οἰκοπέδων.
Abyssus abyssum vocat, Ἄβυσσος ἄβυσσον καλεῖ.

Χριστοδούλου Τῖτος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply